'Betonnen muur bij Thermphos is geen optie'

Thermphos2
Thermphos2 © OZ
MIDDELBURG - Waarom bouwt u niet gewoon een betonnen muur om Thermphos heen om het gevaar in te kapselen, zodat ook de kosten voor de veiligheid en het saneren niet uit de hand lopen?
"Ik heb gekscherend gezegd: Je zou een betonnen muur om de fabriek heen kunnen zetten en de boel de boel laten. Maar het probleem is dat het fosforslib wat er ligt een giftig en gevaarlijk goedje is dat ook dan de metalen en de ketels zal aantasten. Ook dan krijg je allerlei milieuproblemen die je niet wilt. En los van de vraag of je zo'n betonnen muur wilt, ook technisch is het een lastige oplossing. We zullen waarschijnlijk niet anders kunnen dan het terrein toch helemaal saneren."
Er wordt wel gezegd dat als je stopt met saneren, het fosforslib de fabriek zo zal aantasten dat er een giftige brand ontstaat. Hoe groot is dat gevaar?
"De exacte gevolgen kan ik niet inschatten, want ik ben geen chemicus. Maar feit is dat de deskundigen zeggen dat het in elk geval heel gevaarlijk zou kunnen worden. De druk om het terrein te saneren zal hoog blijven. En dat is waar we op inzetten bij het plan dat we in december gaan presenteren."
Want in december komt u met een plan wie verantwoordelijk is voor de vertraging. Maar ondertussen betaalt de provincie 700.000 euro per maand aan beheerskosten. Kan dat niet een onsje minder?
"Het gaat om kosten voor brandweer, operators, beveiliging en toezicht. Die kosten worden iedere maand gemaakt. Vrijdag nemen Provinciale Staten een besluit of daar 1,1 miljoen euro extra voor wordt uitgetrokken. In december moet duidelijk zijn hoe we het probleem gaan oplossen. Dan weten we ook hoe hoog de beheerskosten vanaf dat moment zijn. Wat mij betreft is het geen vanzelfsprekendheid dat de provincie daar alleen voor opdraait. We gaan in gesprek met het Rijk, we zijn in gesprek met Zeeland Seaports, misschien moeten we de curator nog vragen om een bijdrage. Er zullen meer partijen voor de kosten moeten opdraaien."
Kantoor Thermphos
Kantoor Thermphos © OZ
U bent de schatkistbewaarder....u heeft zelf ook gekeken...kan een brandweerploeg van een fabriek in de buurt de boel niet in de gaten houden?
"Alle opties zijn bekeken. We krijgen veel suggesties van mensen die denken dat het anders kan. We hebben alles overwogen. Probleem is dat de wet- en regelgeving ons bepaalde verplichtingen oplegt. En we moeten daar voor de veiligheid aan voldoen. We kunnen daarmee niet marchanderen omdat het anders te gevaarlijk is. Dus moet het op deze manier. Wat echt belangrijk is is dat we duidelijk krijgen hoe we de sanering vorm gaan geven."
De provincie gaat er nu nog vanuit dat het in het slechtste geval 10 miljoen euro extra gaat kosten. Blijft het daarbij?
"We weten niet wat de consequenties zijn. Dat weten we pas in december als ons plan klaar is. Dan weten we of er kosten zijn en hoeveel die zijn. We hebben nog niks gereserveerd, we wachten af maar we zijn voorbereid op een scenario waarin het slecht gaat."
Wat kan de rijksoverheid betekenen bij het oplossen van het probleem?
"We hebben de afgelopen tijd de betrokken ministeries op de hoogte gesteld. Deze week volgt een gesprek met die ministeries samen. We vertellen dan waar we staan en wat het probleem is. We hopen in december terug te komen met de vraag om een bijdrage. We hopen dat ze willen helpen."
Zondag werd ook bekend dat er asbest is aangetroffen in één van de ovens van Thermphos. Wat zijn daarvan de gevolgen?
"Het ovenhuis is niet in gebruik, maar duidelijk is dat dit probleem moet worden opgelost. Het zorgt niet voor extra vertraging, maar het is niet uitgesloten dat er extra kosten aan verbonden zitten. Het probleem moet over twee weken zijn opgelost. Medewerkers hebben geen gevaar gelopen. Er zijn geen asbestvezels in de lucht aangetroffen."