Succes Zeelandcare dwingt tot nieuwe afspraken met ADRZ

Succes Zeelandcare dwingt tot nieuwe afspraken met ADRZ
Succes Zeelandcare dwingt tot nieuwe afspraken met ADRZ © oz
© oz
GOES - Nieuwe locaties, meer behandelingen
De groei is het gevolg van twee nieuwe locaties in West-Brabant en de toename van patiënten op bestaande locaties in Vlissingen, Goes en Zierikzee. De zorgorganisatie heeft het aantal behandelingen uitgebreid, met bijvoorbeeld galblaasoperaties, neurostimulatie en urologische behandelingen.  Het aantal behandelingen is in 2015 toegenomen van 4.323 naar 11.702. De patiënttevredenheid is licht gestegen. Patiënten geven Zeelandcare gemiddeld een 8,9. "Wij zijn zeer trots", aldus directeur Rutger Batenburg. 
ITEM Zeelandcare toekomst
Concurrentie met ziekenhuis
Zeelandcare en het Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADRZ) werken nauw samen, maar dat begint nu ook wat te wringen. Ook al is ziekenhuis ADRZ voor 49 procent eigenaar van Zeelandcare, de groei betekent flinke concurrentie voor het ziekenhuis. De toename van planbare operaties bij Zeelandcare betekent een afname van deze operaties en daarmee minder verdiensten voor het ziekenhuis ADRZ. 

Administratieve rompslomp
Daarbij komt een administratieve rompslomp. Zeelandcare en het ADRZ delen vaak dezelfde patiënten. Patiënten worden door hun arts van het ADRZ doorgestuurd naar Zeelandcare en krijgen na hun behandeling een vervolgafspraak in het ziekenhuis. De financiële afrekening daarvan is ingewikkeld. Directeur Claudia Brandenburg van ziekenhuis ADRZ zei eerder in de PZC dat 'deze manier van samenwerken niet meer efficiënt is.'
© oz
Nieuwe samenwerking
Het ADRZ en Zeelandcare zoeken dan ook naar een nieuwe vorm van samenwerking. Zeelandcare zou dan als onderaannemer een afgesproken aantal behandelingen uitvoeren voor een afgesproken bedrag. Het ziekenhuis houdt in deze constructie financieel meer over. Bovendien zou het de complexe administratieve afhandeling vergemakkelijken. 

Patiënt snapt het niet altijd

Voor patiënten is het verwarrend als zij soms naar het ziekenhuis en soms naar Zeelandcare worden doorverwezen. Zeelandcare en ziekenhuis ADRZ willen patiënten daarom meer duidelijkheid geven. De twee organisaties maken momenteel afspraken over wie welke behandelingen gaat aanbieden.
Knie-operaties
Patiënten kunnen bijvoorbeeld voor een nieuwe knie terecht bij zowel ziekenhuis ADRZ als bij Zeelandcare. Dat ligt nu ter discussie. De partijen denken erover om bijvoorbeeld alle kruisbandoperaties bij Zeelandcare onder te brengen en alle knieprotheses bij het ADRZ.  Over zulke afspraken bij andere behandelingen wordt nagedacht.
© OZ
Zeelandcare
Zeelandcare biedt kaakchirurgie, nierdialyse en eenvoudige medische operaties, als staaroperaties, borstvergrotingen, kijkoperaties in de knie of buisjes in het oor.
Zorg in Zeeland houden
De zorgorganisatie is vijf jaar geleden opgericht, in een tijd dat veel Zeeuwse patiënten zich in België en Brabant lieten behandelen. Zeelandcare is een kleinschalig behandelcentrum waar medische behandelingen efficiënter kunnen worden georganiseerd, zodat patiënten er snel terecht kunnen zonder lange wachttijd. Veel van de 'verloren zorg' is met de groei van Zeelandcare nu weer naar Zeeland teruggehaald.