Faunabescherming: Vos is niet schuldig aan alle overlast

Faunabescherming: Vos is niet schuldig aan alle overlast
Faunabescherming: Vos is niet schuldig aan alle overlast © OZ
© Ron Brouwer
OOST-SOUBURG - Hobbyboeren
Zo zijn hobbyboeren verantwoordelijk voor een veilig nachtverblijf en zijn er veel meer dieren die achter de weidevogels aanzitten. 
Wettelijke regels
"Wettelijk gezien is een eigenaar van hobbykippen verantwoordelijk voor een deugdelijk nachtonderkomen. Als een vos dus aan je kippen zit, is dat de schuld van de eigenaar zelf." zei Niesen. Daarnaast vindt hij het onterecht om de schuld alleen bij de vossen neer te leggen. "Ik ken iemand die dacht dat het de schuld was van de vos, maar het bleken ratten te zijn die zijn kippen opaten."
Niet te controleren
Ook Frans Hamelink, voorzitter van de Faunabeheereenheid in Zeeland denkt dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat de vos verantwoordelijk is voor de afname van het aantal weidevogels, hazen en fazanten in de provincie. Daardoor is het moeilijk om tot oplossingen te komen. Volgens Niessen is het zelfs zo dat bijvoorbeeld ratten en reigers veel meer kippen en weidevogels doden. 
Vossentafel
Volgens Frans Hamelink zijn er wel degelijk mensen die overlast hebben van vossen en is het dus goed om daar over de discussiëren in een vossentafel. Harm Niesen van de stichting Faunabescherming ziet daar niets in. "Afschieten van vossen leidt namelijk niet tot minder vossen, maar tot meer." Volgens Niesen komt dat omdat vossen die zich bedreigd voelen, juist voor meer nakomelingen zorgen.
Luister hieronder de Zeeuwse Kamer terug: