Bordspel leert kinderen over misbruik (video)

Bordspel leert kinderen over misbruik (video)
Bordspel leert kinderen over misbruik (video) © oz
Spel Seksueel Misbruik
MIDDELBURG - Vieze verjaardagskus
Kinderen doen in het spel opdrachten en beantwoorden vragen, zoals: 'Wat doe je als een tante, die je niet zo goed kent, jou wil feliciteren en je vol op je mond kust? Of: 'Wat doe je als een onbekende vrienden met je wil worden op Facebook?' Kinderen leren zo hoe niet-pluisgevoelens precies aanvoelen en leren de mogelijkheden om grenzen aan te geven.
Vrolijk spel
''Ik ben een positief ingesteld mens, dus ik wilde een vrolijk spel maken'', zegt Petra Duijzer. In het Safe Kids Meldcode Spel zitten daarom vrolijke opdrachten als het gaan zitten op een ballon, of jezelf een compliment geven. Het zijn opdrachten voor meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. 
Broodnodig
Spelontwikkelaar Petra Duijzer is in haar leven al veel te vaak met kindermisbruik geconfronteerd. Een jeugdvriendin werd thuis misbruikt. En als hulpverlener in de vrouwenopvang kwam Duijzer seksueel geweld voortdurend tegen. ''Ik dacht waarom dóen we hier met z'n allen niets aan?'' Nu is de strijd tegen kindermisbruik haar levensmissie. ''Mijn missie is om tenminste één miljoen kinderen seksueel weerbaar te maken.'' 
Spel Seksueel misbruik online 2
Veelvoorkomend
Een groot aantal kinderen in Nederland heeft of krijgt te maken met seksueel geweld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zes procent van alle 12- tot 15-jarigen in 2012 tenminste een keer is gedwongen seksuele dingen te doen, die ze eigenlijk niet wilden.
Durven praten
Hulpverleners vinden het vaak moeilijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag te bespreken met kinderen. Ouders en kinderen vinden het door schaamte en schuldgevoelens ook lastig. Door op een onbevangen manier een spel spelen, wordt het praten makkelijker.
Succes
Inmiddels hebben honderd leraren en hulpverleners een training gevolgd om het spel met kinderen te spelen. Het spel kan worden ingezet op scholen ter bevordering van seksuele weerbaarheid van kinderen. Hulpverleners gebruiken het spel in gezinnen waar onveiligheid speelt.