Verdelen van subsidie onder festivals wekt wrevel op (video)

Verdelen van subsidie onder festivals wekt wrevel op (video)
Verdelen van subsidie onder festivals wekt wrevel op (video) © oz
© oz

Bevrijdingsfestival

MIDDELBURG - In een voorlopige specificatie van de cultuursubsidies blijkt dat Gedeputeerde Staten de subsidie voor het Bevrijdingsfestival met 17.000 euro terug wil brengen naar 12.500 euro. Onno Bakker van het Bevrijdingsfestival geeft aan dat de subsidie niet alleen gebruikt wordt voor de concerten maar ook voor de Van Randwijcklezing en educatieve doeleinden. Een korting van de subsidie gaat volgens hem ten koste van die activiteiten. Of de korting van de cultuursubsidie ergens anders gecompenseerd wordt in de begroting, is niet duidelijk.
Concert at Sea
Concert at Sea krijgt 52.000 euro subsidie. Dat geld hangt samen met het omdopen van het hoofdpodium tot het 'Zeeland'-podium. Verder is de provincie Zeeland als hoofdsponsor op het festivalterrein goed zichtbaar en krijgt van die subsidie Zeeuws talent de kans om tijdens Concert at Sea op te treden. Vorig jaar waren dat de bands Peer en Keaton. Een aantal leden in Provinciale Staten vindt dat te weinig in verhouding tot het bedrag dat wordt gegeven. 
culturele subsidies

Niet meer verantwoord

Hoewel de oppositiepartijen blij zijn met het evenement en ook realiseren dat het een economische boost geeft aan Zeeland, vinden ze de terugkerende subsidie voor het commerciële Concert at Sea eigenlijk niet meer verantwoord. De ChristenUnie diende al eerder een motie in om Concert at Sea te korten, en ook de PVV, D66, SP, 50+, GroenLinks en Zeeland Lokaal hebben bezwaren tegen het subsidiëren of sponsoren van een commercieel evenement. Zeker als aan de andere kant het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival wel gekort wordt waardoor educatieve onderdelen dreigen weg te vallen. Mocht het geld aan talentontwikkeling worden besteed, dan is dat bedrag voor een aantal fracties wel te verdedigen.

Uitstraling en promotie

CDA en VVD vinden de investering van een halve ton te verdedigen als het gaat om promotionele waarde. De PvdA wil pas reageren als het definitieve cultuurprogramma is vastgesteld in december. Het huidig provinciebestuur hecht veel waarde aan de uitstraling die een evenement als Concert at Sea met zich meebrengt en is bereid om daar voor te betalen. 

Eigen broek ophouden

De SGP is als enige coalitiepartij niet blij met de subsidie voor Concert at Sea en daar tegenover de korting op het Bevrijdingsfestival. Naast het argument dat een winstgevend evenement de eigen broek op kan houden vindt de SGP dat cultuurgeld niet besteed moet worden aan initiatieven die in strijd zijn met de zeden en christelijke waarden.

Op de agenda gezet

Hoewel Gedeputeerde Staten de bevoegdheid heeft om het uitvoeringsprogramma in gang te zetten zonder de goedkeuring van Provinciale Staten, komen vragen van de SP en PVV vrijdag aan bod tijdens een commissievergadering Economie. Door het indienen van een motie zouden Provinciale Staten nog verandering kunnen brengen in de verdeling van de culturele subsidies.