'Nieuwe oesterriffen zorgen voor natuurherstel' (video)

'Nieuwe oesterriffen zorgen voor natuurherstel' (video)
'Nieuwe oesterriffen zorgen voor natuurherstel' (video) © OZ
Oesterrif Voordelta
YERSEKE - Terugkeer
Begin 2016 zijn ARK en Kamermans begonnen met een proef om mossel- en oesterbanken te laten terugkeren voor de kust van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Schelpdierbanken zijn van wezenlijk belang voor het natuurherstel. Vroeger was een vijfde van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met oesterbanken, maar door visserij, ziektes en vervuiling zijn ze verdwenen.
© oz

Oesterrif

De verbazing was dan ook groot toen tijdens de start van het onderzoek een oesterrif werd gevonden voor de Schouwse kust. Het rif bestaat vooral uit wilde platte oesters, maar ook wat kromme of Japanse oesters.
Redding
Het oesterrif is omringd door zogenaamde breukstenen. Daardoor kunnen netten van vissers er niet bij. Volgens Pauline Kamermans is het goed mogelijk dat de breukstenen de reden zijn waarom het rif heeft kunnen ontstaan en nog heel is.
© OZ

Onderwaterleven

Oesterriffen en mosselbanken zijn van groot belang voor een gezond onderwaterleven. De schelpdieren filteren het zeewater schoon en vormen een rust- en paaigebied voor vissen als schol, kabeljauw en zeebaars. Deze trekken op hun beurt weer haaien, roggen, bruinvissen en zeehonden aan. 
Koraal
De banken bieden ook een harde ondergrond waar bijvoorbeeld zacht koraal zich op kan vestigen. Haaien, roggen, kleinere vissen kunnen er hun eieren op af zetten. Daarnaast komen allerlei vogels af op de vele kleine visjes en garnalen die op en rondom de banken leven. 
© OZ

Belanghebbenden

ARK is inmiddels onder leiding van de Provincie in overleg met de schelpdiersector en de visserij. De terugkeer van de oesterriffen in de Noordzee valt en staat met een goede samenwerking tussen deze partijen.