Rijkswaterstaatsman Saeijs overleden

Henk Saeijs met oud-premier Rabin
Henk Saeijs met oud-premier Rabin © OZ

Grevelingenmeer

OOST-SOUBURG - Saeijs groeide op in Nederlands-Indië waar hij als kleine jongen de Jappenkampen wist te overleven. Na de oorlog keerde hij met zijn familie terug naar Nederland. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als docent werd hij een van de eerste biologen bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat. Zijn belangrijkste bijdrage was het zout houden van het Grevelingenmeer na afsluiting van de Noordzee.

Omslag

Bij de Deltadienst klom hij op tot hoofd van de afdeling Milieuonderzoek. Als bioloog tussen de waterbouwkundigen legde hij de basis voor een omslag naar integraal waterbeheer. In 1982 maakte hij de overstap naar de afdeling Waterhuishouding van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat. In datzelfde jaar promoveerde hij op het proefschrift ‘Changing Estuaries’.

Hoogleraar

Samen met toenmalig minister Neelie Smit-Kroes zorgde hij voor de politieke verankering van ‘integraal waterbeheer’. Vervolgens zwaaide hij als HID (hoofdingenieur-directeur) de scepter over de regionale waterstaatsdirecties Noordzee en Zeeland. Als bijzonder hoogleraar waterkwaliteitsbeleid en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verkondigde hij het belang van gezonde ecosystemen voor een duurzame economie. 

Biografie

Zijn biografie, geschreven door Leo Santbergen, verscheen in 2015 onder de titel Henk Saeijs, Stormloper in een delta bij Academische Uitgeverij Eburon. Henk Saeijs is 81 jaar geworden.