Geluidswal A58 blijkt te kort na klachten

Geluidswal A58 blijkt te kort na klachten
Geluidswal A58 blijkt te kort na klachten © Anne-Marie van Iersel / Flickr
A58
A58 © OZ

Klachten

KAPELLE - Na een brief van de bewoners van de Grenadier over de geluidsoverlast heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de klachten terecht zijn. Uit dat geluidsonderzoek bleek dat het geluidsniveau bij een aantal woningen inderdaad te hoog is.

Te korte geluidswal

Uit dossieronderzoek blijkt nu dat de geluidswal voor de Zuidhoek bij de Bieselinghe langer had moeten zijn dan destijds is aangelegd. Als de gemeente het advies van toen volledig had uitgevoerd, zou ook in de Bieselinghe het geluidsniveau acceptabel zijn geweest. 

Kosten

De gemeente heeft besloten om nu alsnog de geluidswal aan de A58 te verlengen richting de Caisson en ook alsnog de ontbrekende geluidsschermen te plaatsen. Volgens de gemeente zijn de kosten daarvoor gedekt vanuit het budget voor de grondexploitatie van de Zuidhoek.

Geen woningen

Volgens wethouder Evert Damen is het maar goed dat niet in één keer het advies is opgevolgd. "We hebben niet alle plannen voor de Zuidwesthoek gerealiseerd. Dus als we die hele wal meteen hadden gelegd, zou er nu een stuk wal liggen dat geen nut heeft, omdat er geen woningen achter staan."

Voldoende beschutting

Wel erkent hij dat het beter was geweest om tussentijds te controleren of de geluidswal nog voldoende beschutting was naar mate de bebouwing vorderde. "Het is jammer dat er klachten voor nodig waren. Het was beter geweest als we zelf tussentijds hadden gecontroleerd of de wal nog voldeed."

Brief

De bewoners die te kampen hadden met de geluidsoverlast zijn door de gemeente via een brief op de hoogte gebracht van de voorgenomen uitbreiding van de geluidswal.