'Veiligheid kerncentrale moet gegarandeerd worden'

'Veiligheid kerncentrale moet gegarandeerd worden'
'Veiligheid kerncentrale moet gegarandeerd worden' © OZ
© Otto Vosveld / Flickr
OOST-SOUBURG - (Foto: Otto Vosveld / Flickr)

Verontrust

Volgens Ronnie Roctus, fractievoorzitter van ABGH, is de veiligheid van de centrales niet gewaarborgd. Roctus is vooral verontrust over de termen die in de brandbrief zijn gebruikt: "Brandgevaar, schaamteloos nonchalante veiligheidscultuur en lakse houding. Ja dan maak ik mij daar enorme zorgen over."

Nucleaire ramp

Volgens de FANC bestaat er bij brand kans op een nucleaire ramp. Hoewel zowel de FANC als ENGIE Electrabel aan Omroep Zeeland hebben laten weten dat dit probleem vooral speelt in de kerncentrale van Tihange zijn er ook bij de centrale in Doel extra maatregelen genomen. 

Garantie

De ABGH wil dat de kerncentrale in Doel wordt gesloten totdat de veiligheid is gegarandeerd en de problemen zijn opgelost. Roctus is behalve bezorgd ook geschrokken van de brandbrief. Vorig jaar was hem nog gegarandeerd dat de veiligheid van de centrale in orde was. 

Verwijten

Die schrik is volgens Roctus niet alleen de beheerder ENGIE Electrabel te verwijten, maar ook de FANC: "Wij zijn vorig jaar blind gevaren op de berichtgeving van de FANC en dat blijkt nu toch anders te zijn." 

Garantie

Met de vragen die zijn partij gaat stellen, hoopt hij dat burgemeester Mulder verder gaat dan het herhalen van het persbericht dat ENGIE Electrabel heeft verstuurd, en stappen verder gaat. "Wij willen de veiligheid gegarandeerd hebben, en dat is nu niet", sluit Roctus af.