Betere samenwerking zorg en onderwijs door Zorgpact

Betere samenwerking zorg en onderwijs door Zorgpact
Betere samenwerking zorg en onderwijs door Zorgpact © OZ
© OZ
GOES - Speerpunten
Zorgpact Zeeland heeft zeven aandachtspunten: leren in de praktijk, permanent leren, generiek/specifiek opleiden, kansen voor ieder talent, grensoverschrijdend werken en leren, vitale arbeidsmarkt en zorg en technologie. Met leren in de praktijk willen ze bijvoorbeeld inzetten op het verplaatsen van les in het klaslokaal naar les in de praktijk. Stel dat een verpleeghuis mee doet aan het zorgpact, dan kan het zijn dat daar straks les gegeven wordt. Het biedt volgens de partijen nieuwe mogelijkheden voor studenten om te leren omgaan met complexe problemen en zo kunnen ze het geleerde direct in de praktijk toepassen.
Leren en werken over de grens
Er is bijzondere aandacht voor grensoverschrijdend werken en leren, omdat daar nu nogal eens wat haken en ogen aan zitten. Op het gebied van informatie om als zorgverlener te werken over de grens en regelgeving is nog onduidelijkheid. Verder worden niet alle zorgdiploma’s erkend aan beide kanten van de grens. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je een dubbel diploma kunt krijgen als je slaagt voor je HBO Verpleegkunde.
Hoe gebruik je technologie?
Technologie is ook een punt van aandacht. Alle partijen zijn het eens over het belang van het toepassen van technologie. Onduidelijk is nog hoe je technologie goed kunt gebruiken om tot betere zorg te komen. Binnen het zorgpact willen ze kennis delen en de samenwerking zoeken om antwoord op die vraag te krijgen.
Ontstaan zorgpact
Het landelijke Zorgpact is ontstaan in het kabinet-Rutte 2, om samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid te ondersteunen en versterken. De ideeën moeten volgens het kabinet uit de regio komen, via regionale zorgpacten, waarvan de Zeeuwse variant nu gepresenteerd is.