Eiland in Veerse Meer komt er (nog) niet (video)

Besluit eiland Veerse meer
WISSENKERKE - Afwezigheid beslissend
De afwezigheid van De Nooijer is de reden dat er geen beslissing is genomen over de aanleg van de Zeeuwse Lagune. De overige CDA-leden, de VVD en de SGP - de coalitiepartijen - stemden voor het voorstel. De steun van de SGP kwam niet van harte. "Wij willen dat er meer wordt onderzocht, voor wij een definitief standpunt innemen, maar de overeenkomst mag er komen", aldus de Noord-Bevelandse SGP. De PvdA en de lokale partijen Noord-Bevelands Belang en Betrokken Noord-Beveland stemden tegen de komst van het nieuwe eiland. 

Zorgvuldig getoetst

Op het eiland moeten vakantiewoningen en een hotel komen. Wethouder De Putter benadrukte dat tot nu toe alles zorgvuldig getoetst is. Dit moet ook in de toekomst blijven gebeuren, vindt hij: "We willen geen Knokke 2 worden en we willen onze kust niet helemaal volbouwen." Hij wijst erop dat het plan van ondernemer Marco Doeleman binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders blijft.
ITEM besluit eiland veerse meer

Nog drie keer aan zet

De Putter zei de gemeenteraadsleden dat hij na de zomer met meer plannen hoopt te komen. Ook wees hij erop dat de gemeenteraad met het besluit nog geen bouwvergunning af zou geven. "Het gaat slechts om een overeenkomst. De ondernemer zal nog veel toetsen moeten doorstaan. De gemeenteraad is nog minstens drie keer aan zet", drukte de wethouder de gemeenteraad op het hart.

Petitie

Bij de presentatie van de plannen eerder deze maand, was er veel weerstand tegen het project. Er is zelfs in Provinciale Staten gevraagd om zich als provincie tegen het plan uit te spreken, maar dat deed het provinciebestuur niet. Ongeveer 6000 mensen ondertekenden sinds de bekendmaking van de plannen een petitie tegen de komst van het eiland. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden de gemeenteraadsleden toegesproken door zesinsprekers. De insprekers waren allemaal tegenstander van het plan. Allemaal hadden ze hun eigen redenen, maar ze waren het erover eens dat recreatie ook op een andere manier kan.
© Zeeuwse Lagune
'Gevolgen niet te overzien'
De ondernemer die een surfschool heeft op de plek waar het eiland moet komen, kan de gevolgen nog niet overzien. Hij wijst op de vele mensen die daar surfen en dat kan straks misschien niet meer. Een schelpdierkweker van wie de percelen grenzen aan het toekomstige eiland, roept de gemeenteraad op tegen te stemmen. Hij sprak de wens uit om het gebied te laten zoals het nu is. Opvallend genoeg is hij niet van tevoren gehoord over de gevolgen voor zijn bedrijf. 
Beloftes
Direct na de raadsvergadering gaf ondernemer Marco Doeleman een animatiefilmpje vrij om zijn plannen te illustreren. Daarnaast wijst hij in de video nogmaals op de voorgeschiedenis van zijn eilandplan en de beloftes die aan hem gedaan zijn.
Animatie Veerse Meer
'Te grootschalig'
Verschillende instanties hebben zich al uitgesproken tegen het plan. Volgens de Zeeuwse Milieufederatie tast het plan de natuur aan. Ook Staatsbosbeheer steunt de plannen niet. Daar vinden ze de plannen de grootschalig.
400.000 kuub zand
Het is de bedoeling dat het eiland wordt aangelegd bij de verbinding van Walcheren met Noord-Beveland. Daar is 400.000 kuub zand voor nodig. Het is niet het eerste project van ondernemer Marco Doeleman. Eerder wilde hij een hotel van 165 meter hoog bouwen. Dat plan ging niet door.