VVD en PvdA: geld voor regionale omroepen (video)

Pleidooi geld regiozenders

Waakhondfunctie

DEN HAAG - De Kamerleden Elias en Mohandis zeggen dat door de voorgenomen bezuiniging van 17 miljoen de regionale nieuwsvoorziening in gevaar komt. Dat terwijl gemeenten steeds meer taken krijgen en de waakhondfunctie van de regionale journalistiek daardoor juist net steeds belangrijker wordt.

Uitstel

De bijdrage zou de omroepen effectief een uitstel opleveren van een jaar, omdat er dan in 2017 niet bezuinigd hoeft te worden. De VVD en de PvdA doen dat voorstel maandag bij de behandeling van de mediabegroting. 

Voorstel

Daar staat wel tegenover dat de regionale omroepen zelf met een voorstel moeten komen voor hoe de samenwerking ingevuld kan worden. Dat zei PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis vrijdagochtend bij het Radio 1 Journaal.
PvdA over geld regionale omroepen
© Omroep Zeeland

Verkiezingen

Jack de Vries van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), waarin alle regionale omroepen vertegenwoordigd zijn, is blij met dit voorstel van de twee regeringspartijen. Hij ziet zelfs mogelijkheden om de bezuinigingen helemaal van tafel te krijgen, afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen in maart.

Belang

Als voorbeeld van het belang van regionale omroepen noemt De Vries de discussie over asielzoekerscentra die in veel gemeenten gevoerd is de afgelopen jaren. "Juist regionale journalisten zitten daar bovenop, zitten in de haarvaten van de samenleving, kennen de mensen, kennen de wethouders. En het mag dan niet zo zijn dat er in ons land in veel gemeentehuizen onvoldoende capaciteit is om het debat te volgen en daar verslag van te doen."
ROOS over geld regionale omroepen

Steun in de rug

De ondernemingsraad van Omroep Zeeland is blij met het initiatief van de twee regeringspartijen. "Het voelt als een steuntje in de rug voor de journalistiek in de regio, en bijbehorende werkgelegenheid in Zeeland", laat OR-voorzitter Wilbert Moerkerk weten. De oproep om samen te werken met anderen is voor de ondernemingsraad niet meer dan logisch, en is bijvoorbeeld bij Omroep Zeeland al ingezet met de NOS.
Nick en Simon bij Omroep Zeeland
Nick en Simon bij Omroep Zeeland © Omroep Zeeland

Te weinig draagvlak

In september trok het kabinet al een plan om de regionale omroepen samen te laten werken in. In dat plan zouden de omroepen samengaan in één nieuwe organisatie, de Regionale Publieke Omroep, maar er bleek te weinig draagvlak voor dat plan onder de omroepen.

Journalistieke onafhankelijkheid

Acht van de dertien regionale omroepen, waaronder Omroep Zeeland, waren tegen de voorgestelde constructie. Onder meer omdat in de voorgestelde constructie hun journalistieke onafhankelijkheid onvoldoende werd gewaarborgd.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel werd daarom in september niet ingediend door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Maar de bezuiniging van 17 miljoen euro, die was vastgelegd in eerdere wetswijziging zou wel gewoon doorgaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van provincies deed toen een oproep om de bezuiniging uit te stellen, omdat die bezuiniging negatieve gevolgen heeft voor de democratische en sociale taak van de regionale journalistiek, met name in de dunbevolkte gebieden als Zeeland.