Fietsersbond wil tunneltjes onder Poelplein

Fietsersbond wil tunneltjes onder Poelplein
Fietsersbond wil tunneltjes onder Poelplein © Omroep Zeeland
Fietspad
Fietspad © OZ

Ongelukken

GOES - Om verkeer sneller over het Poelplein te krijgen wil de gemeente een nieuwe oversteekplaats aanleggen met twee rotondes waar fietsers voorrang krijgen. De Fietsersbond is bang dat automobilisten toch proberen om er snel tussendoor te glippen, waardoor er alsnog ongelukken ontstaan.

In theorie

Het gaat om het kruispunt van de Anthony Fokkerstraat met de Van Herthumweg en de Fruitlaan. Daar ligt nu nog één rotonde. Volgens de Fietsersbond kloppen de plannen van de gemeente voor dat kruispunt weliswaar in theorie en op papier, maar werkt het alleen als iedereen zich aan de regels houdt. Dat is bij drukte in de spits nog maar de vraag, denkt de bond.

Gefrustreerd

Het gevolg van de plannen is wel dat het wegverkeer op fietsers moet wachten. Vooral tijdens de ochtendspits is het altijd erg druk op het Poelplein. De Fietsersbond voorziet dat automobilisten die gefrustreerd zijn en wachten tot ze kunnen gaan rijden ieder kleine gaatje zullen benutten, waardoor alsnog gevaarlijke situaties ontstaan. 

Gevaarlijk

De Fietsersbond wijst er ook op dat de rotonde op het Nansenplein in eerste instantie ook aan alle voorwaarden voldeed, maar in de praktijk heel gevaarlijk voor fietsers blijkt te zijn. De bond is bang dat de geschiedenis zich op het Poelplein zal herhalen.