Zeeuws afval belandt nog vaak in verkeerde bak (video)

Zeeuws afval belandt nog vaak in verkeerde bak (video)
Zeeuws afval belandt nog vaak in verkeerde bak (video) © Omroep Zeeland
Afvalscheiding Zeeland

Tweehonderd kilo restafval

OOST-SOUBURG - De overheid streeft naar honderd kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. Het Zeeuwse gemiddelde ligt nu nog op een dikke tweehonderd kilo per persoon per jaar. Uit de Zeeuwse sorteeranalyse blijkt dat er nog veel plastic, papier, glas en groen tussen het restafval zit, dat er eigenlijk niet thuishoort. Beter scheiden zou het aantal kilo's dus flink naar beneden kunnen trekken. 
Tweede woningen
De verschillen tussen de Zeeuwse gemeenten zijn enorm. In Kapelle leveren inwoners het minste restafval per persoon per jaar in, slechts 93 kilo wat nog scheidbaar is. Sluis, Vlissingen en Noord-Beveland doen het het minst goed. Al is er deels een verklaring voor het hoge aantal kilo's afval per inwoner in die gemeenten volgens voorzitter Evert Damen van OLAZ. "Het zijn toeristische gemeenten met veel tweede woningen. Die toeristen produceren een hoop afval, maar tellen niet mee als inwoners van die gemeente. Zo loopt het gemiddelde hoog op."

Grafiek gescheiden afval per gemeente

Experimenten

Dat een financiële prikkel kan helpen bij het beter scheiden van afval, blijkt uit de resultaten in Kapelle. Daar betalen de inwoners minder afvalstoffenheffing als ze de grijze bak minder vaak aan de kant van de weg zetten. En dat doen ze, er wordt 25% minder restafval opgehaald. Ook andere Zeeuwse gemeenten zijn aan het experimenteren met hun afvalinzameling. Zo zijn Middelburg en Vlissingen bezig met verschillende pilots.

Eén grote hoop

Daarnaast is voorlichten belangrijk volgens Evert Damen. Zo hoort hij regelmatig het gerucht dat afval scheiden weinig zin heeft, omdat het uiteindelijk toch op één grote hoop belandt. "Dat is echt niet waar."
Afvalscheiding Zeeland 3