SGP: dat geld voor Zeeland is er wél

SGP: dat geld voor Zeeland is er wél
SGP: dat geld voor Zeeland is er wél © OZ
© OZ

Aanbevelingen

OOST-SOUBURG / DEN HAAG - De Kamer wil dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie Balkenende opvolgt. Oud-premier Jan Peter Balkenende adviseerde om geld uit te trekken voor de oprichting van een tweede bètacollege en een Zeelandfonds. Bij elkaar zou daarvoor 44 miljoen euro uitgetrokken moeten worden: bijna 25 miljoen euro voor het fonds en 20 miljoen euro voor het college.

Andere potjes

Maar minister Henk Kamp van Economische Zaken zei tijdens een Kamerdebat dat op de begroting geen apart potje geld is voor Zeeland. Wel wil Kamp Zeeland bijstaan vanuit andere potjes geld, maar dan moet de provincie wel met met concrete, uitgewerkte plannen komen.

Spaarpot

De SGP spreekt de minister nu tegen. Dat geld is er wel, zegt de partij. Volgens de SGP kan het geld voor het Zeelandfonds grotendeels worden gehaald uit de spaarpot waarin het geld zit dat moet worden terugbetaald aan Brussel, dat heet officieel de begrotingsreserve voor apurement. Volgens de partij kan daaruit 19 miljoen euro worden gehaald. 

Opbrengsten

De overige zes miljoen euro wil de SGP halen uit meevallers op het Europese systeem van CO2-emissiehandel (ETS). Die opbrengsten worden volgens de partij telkens te laag ingeschat, dus kan met dat geld het Zeelandfonds worden betaald.

Meevaller

De andere kostenpost, het tweede bètacollege, kan volgens de SGP betaald worden vanuit een structurele meevaller op de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doordat de aanpak vroegtijdig schoolverlaten structureel minder kost dan begroot, levert dat volgens de SGP 19 miljoen euro op.

Steun

De SGP dient deze week twee amendementen in om dat geld voor Zeeland vrij te maken. De partij vraagt nu de andere fracties om de voorstellen te steunen. Zelf heeft de SGP drie zetels in de Kamer, maar de partij denkt toch een meerderheid voor de plannen te kunnen vinden omdat de eerder ingediende SGP-motie waarin het kabinet werd opgeroepen om geld voor Zeeland uit te trekken werd toen door alle partijen gesteund.