UWV: meer oudere Zeeuwen vinden werk

UWV: meer oudere Zeeuwen vinden werk
UWV: meer oudere Zeeuwen vinden werk © oz
Werkloosheid Zeeland nog niet uit dal
Werkloosheid Zeeland nog niet uit dal © OZ

Kaartenbakken

GOES - Er stonden in februari van dit jaar circa 4000 namen van 50-plussers in de kaartenbakken van het UWV in Goes. Zeeland had de drie jaar daarvoor de sterkste stijging van het aantal werklozen beleefd van heel Nederland, met uitzondering van Overijssel, waar de werkloosheid onder ouderen nog sterker was gegroeid.

Afname

In november van dit jaar zijn de kaarten opnieuw geteld en er blijken per saldo circa 400 oudere werkzoekenden minder in Zeeland, een afname van tien procent. Het Nederlandse gemiddelde is een afname van 6 procent en alleen Friesland doet het iets beter dan Zeeland: 13 procent minder.

Sectoren

Landelijk zijn het vooral de kinderopvang, de culturele instellingen en de zorgsector die maken dat veel ouderen binnen een jaar weer terug aan de slag kunnen gaan. Hoewel het hier vaak gaat om typische 'vrouwenberoepen' zijn het niet de vrouwen die het meest van de economische opleving profiteren. Mannen van vijftig jaar of ouder komen sneller aan de slag dan vrouwen in die leeftijdsgroep.

Bezuinigingen

Op dit moment komt 47 procent van alle werkloze mannen van 50-plus binnen een jaar aan een baan, tegenover 35 procent van de werkloze vrouwen van 50-plus. Mogelijk heeft dat te maken met bezuinigingen in sectoren waar veel vrouwen werkzaam zijn zoals onderwijs, overheid en de financiële sector.

Opkrabbelende economie

Het nieuws dat meer 50-plussers een baan hebben gekregen ligt geheel in de lijn van eerdere berichten over de opkrabbelende economie. De afgelopen anderhalve week kwamen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het UWV ook al met hoopgevende cijfers.

Werkloosheid afgenomen

Het CBS meldde dat het aantal vacatures in Zeeland in het derde kwartaal sterker gegroeid is dan in de rest van Nederland. En het UWV meldde dat de werkloosheid in Zeeland flink was afgenomen. Er zijn dit jaar 2300 minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan in die periode vorig jaar.