'Nóg meer zorggeld steken in de gemeentelijke bureaucratie?!' (video)

'Nóg meer zorggeld steken in de gemeentelijke bureaucratie?!' (video)
'Nóg meer zorggeld steken in de gemeentelijke bureaucratie?!' (video) © oz
© oz

Porthos functioneert slecht

MIDDELBURG - Uit extern onderzoek naar het functioneren van zorgloket Porthos blijkt dat de organisatie op alle punten van de bedrijfsvoering een onvoldoende scoort. De aansturing is onduidelijk, er is te weinig personeel, de administratie en de informatievoorziening zijn slecht geregeld.
Zo is het computersysteem van de klantenbalie niet aangesloten op de systemen van de ondersteunende afdelingen. Hierdoor moeten veel gegevens handmatig worden ingevoerd. Bovendien stelt het onderzoeksbureau vast dat privacy van persoonlijke gegevens niet kan worden gegarandeerd. 
De zorgverlening is volgens het rapport wel op orde. Het aantal klachten van cliënten is minimaal. De organisatie is overbelast geraakt doordat er fors meer zorgaanvragen zijn dan verwacht. Twee jaar gelden gingen de gemeenten nog uit van 12.000 aanvragen. Het blijken er 30.000 te zijn.

Twintig man erbij

Om de organisatie beter te laten functioneren zijn twintig voltijdsbanen extra nodig. Porthos zou van 60,4 naar 80 voltijdsbanen moeten groeien. De verantwoordelijk wethouders van de drie Walcherse gemeenten zijn bereid 1 miljoen euro voor extra personeel uit te trekken. De komende tijd wordt dat aan de gemeenteraden voorgelegd.
porthos online 1

'Hebben we dat hele Porthos wel nodig?'

Raadsleden zijn kritisch en stellen het bestaansrecht van het zorgloket ter discussie. "Moet er nu nog meer geld in dit controleapparaat in plaats van naar de zorg?", vraagt Petroesjka Sterk (SP, Middelburg). "Moeten we niet af van zo'n duur zorgloket, dat streng controleert wie zorg krijgt en wie niet? Dat kan ook anders", zegt Ad van der Kreeke (D66, Middelburg).

In een spagaat

Schoorvoetend neigen veel raadsleden naar het vrijmaken van extra geld voor Porthos. "Eerst maar de nood ledigen, en dan snel de organisatie efficiënter laten draaien", zegt Bert van Halderen (VVD, Veere). Paul van Niftrik (D66, Middelburg): "We zitten in een spagaat, je kunt nu ook niet de wachtlijsten laten oplopen." 
Porthos - online 2

Rapport maanden binnenskamer gehouden

Raadsleden voelen vrijwel zonder uitzondering voor het blok gezet. Het onderzoeksrapport was in juli al naar de gemeente Veere gestuurd. Petroesjka Sterk (SP Middelburg): "En nu moeten wij op stel en sprong beslissen om snel extra geld uit te trekken voor 2017?"
De wethouders willen 1 miljoen euro uittrekken voor extra personeel per 1 januari. Vlissingen 0,4 miljoen, Middelburgse 0,5 miljoen en Veere 0,1 miljoen. In de raadsvergadering van 22 december (Vlissingen), 19 december (Middelburg) en 15 december (Veere) stemmen de raadsleden daarover. In 2017 willen de wethouders geld uittrekken voor onder andere nieuwe computerapplicaties.
© OZ