Zeeuwse boeren gaan klimaatproblemen oplossen

Zeeuwse boeren gaan klimaatproblemen oplossen
Zeeuwse boeren gaan klimaatproblemen oplossen © OZ
Landbouwakker
Landbouwakker © OZ

Oplossing

MIDDELBURG - Door de ontwikkeling van nieuwe landbouwvormen levert het centrum een bijdrage aan het oplossen van problemen die ontstaan door de groeiende wereldbevolking en het veranderende klimaat.

Vijf nieuwe producten

Het Agro Foodcentrum gaat het geld gebruiken voor drie projecten. Zo moeten er de komende jaren vijf nieuwe producten worden ontwikkeld die het goed doen als er meer regen gaat vallen of juist bij grote droogte goed groeien. Ook is het de bedoeling dat er vijf voorbeeldbedrijven komen die laten zien hoe de CO2-uitstoot op boerenbedrijven zoveel mogelijk kan worden teruggebracht.
Hogere opbrengst
Het geld is ook bedoeld voor precisielandbouw. Daarbij wordt geprobeerd de opbrengst van een product te vergroten zonder dat er meer hectares voor nodig zijn. Daarvoor wordt geëxpirementeerd met andere manieren van bemesting, ploegen, grondbewerking en er worden drones ingezet om extra metingen te verrichten.
Wereldwijd vraagstuk
Met het project kunnen Zeeuwse boeren een bijdrage leveren aan het oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk, zegt landbouw-gedeputeerde Jo-Annes de Bat: "De wereldbevolking groeit en er moeten steeds meer monden worden gevoed. Zeeuwse boeren horen bij de meeste innovatieve landbouwers van de wereld. Die kennis zetten we graag in om het voedselvraagstuk op te lossen."
Luister hier naar het radio-interview met landbouw-gedeputeerde Jo-Annes de Bat
ITEM Geld voor boeren