'Veel werkloze jongeren kunnen gewoon aan de slag' (video)

'Veel werkloze jongeren kunnen gewoon aan de slag' (video)
'Veel werkloze jongeren kunnen gewoon aan de slag' (video) © OZ
Vlissingen wordt strenger 1
VLISSINGEN - Stille ramp
Jongeren die willen werken, zouden volgens Stroosnijder makkelijk aan een baan kunnen komen. In een column in een plaatselijke krant noemde de SP-wethouder de toename van het aantal Vlissingse jongeren met een uitkering 'een stille ramp': "Jongeren die bijvoorbeeld al op jonge leeftijd in de bijstand zitten, komen daar nu maar moeilijk uit." 
Strenger
Volgens Stroosnijder kan een belangrijk deel van die jongeren best aan de slag. "Ik kan me niet voorstellen dat je in een horeca-provincie als Zeeland zonder werk hoeft te zitten, als je wilt werken. In de horeca kun je zo aan de slag, ook als je niet de juiste diploma's hebt."
Uitkering
Stroosnijder wil een strengere aanpak van jongeren met een uitkering. "Als jongeren echt niet willen werken, en bijvoorbeeld niet komen opdagen op trainingen of sollicitatiegesprekken, moeten we strenger optreden. Dan moeten we bijvoorbeeld eerder korten op de uitkering."
Te min
De mening van wethouder Stroosnijder wordt gedeeld door manager Eric Leeuwes van een strandhotel bij Dishoek. "Jongeren die hier komen, zijn niet altijd gemotiveerd om echt aan de slag te gaan. Ze willen best komen werken, maar willen dan wel gelijk manager zijn. Beginnen in de afwas is voor veel jongeren te min. Dan zitten ze liever met een uitkering thuis."