Zeeuwland in top woningbouwverenigingen

ZIERIKZEE - Zeeuwland stond in 2009 in de categorie 4.000 tot 10.000 huurwoningen aan top. Het KWH heeft in 2009 bij 188 woningcorporaties onderzoek gedaan naar de dienstverlening.
Kwaliteit Gekekeken is naar de snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen, de kwaliteit van het informatiemateriaal en de website. In 2009 heeft Zeeuwland een gemiddelde score van 8,07 behaald.