Lepelaars laten 'lok-eilandje' links liggen (video)

Lepelaars laten 'lok-eilandje' links liggen (video)
Lepelaars laten 'lok-eilandje' links liggen (video) © OZ
Lepelaarseiland helemaal leeg
BORSSELE - Maatje
Uit angst voor roofdieren zoeken lepelaars altijd een maatje om ergens te gaan broeden. De hoop was gevestigd op vogelsoorten in de buurt, zoals reigers, zegt boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten. Maar de reigers kwamen niet. En de lepelaars dus ook niet. Al kwamen ze wel in de buurt van het eiland om er voedsel te zoeken. Natuurmonumenten raakt nog niet in paniek want zegt goede afspraken te hebben gemaakt met Zeeland Seaports.
Compenstatie
Met geld dat Zeeland Seaports eerder als compensatie heeft gestort in het Lepelaarfonds, werd dit eilandje aangelegd, om ze alvast weg te lokken. Uit angst voor roofdieren zoeken lepelaars altijd een maatje om ergens te gaan broeden. De hoop was gevestigd op vogelsoorten in de buurt, zegt boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten.
Broedparen
Het is nu winter, en dus zul je op het eiland sowieso geen lepelaars vinden omdat ze naar West-Afrika zijn gevlogen. Maar in het voorjaar komen de ruim vijftig broedparen die in iets verderop in de kolonie verblijven, weer terug. Uiteindelijk moet die kolonie daar weg als Zeeland Seaports de grond verkoopt aan een bedrijf.
© OZ

Niet helemaal leeg

In het bosje is het niet helemaal leeg; er zijn nesten aangetroffen van onder winterkoning, merel, puttertjes en de zwarte kraai. Daarnaast zijn er op andere plekken in Zeeland voorzieningen getroffen om het de lepelaar, met wie het overigens goed gaat in Zeeland, nog makkelijker te maken. Zo zijn er op Walcheren slootjes gegraven waar de lepelaar stekelbaars uit kan vangen. Ook is er een ring-project; met gekleurde ringen worden de vogels gevolgd en komt er meer inzicht in waar ze gaan broeden.