Zeeland stevent af op tekort in jeugdzorg

Zeeland stevent af op tekort in jeugdzorg
Zeeland stevent af op tekort in jeugdzorg © oz

Grafiek Kosten jeugdzorg

Steekproef

OOST-SOUBURG - Er is een representatieve steekproef gehouden onder de Nederlandse (en dus ook de Zeeuwse) gemeenten met de vraag wat die toename zal betekenen. Meer dan de helft van de Zeeuwse gemeenten voorspelt voor 2016 een tekort op de jeugdzorg. Schouwen-Duiveland ziet nu al een gat van 400.000 euro, alleen voor het eerste half jaar. En de gemeente Goes 1 miljoen euro en Middelburg 1,3 miljoen. Vlissingen heeft een overschot van 3,8 ton en Veere 3,4 ton.

Kosten

Ook de kosten voor de gemeenten nemen toe, de organisatie Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) ziet een toename van 3,5 procent ten opzichte van 2015. Gemeenten kopen via IJZ de zorg in voor kinderen met gedragsproblemen, een lichte verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld autisme. Maar het kan ook gaan om een dyslexietest en de behandeling van een jeugdpsycholoog. Ook de dagbesteding van een gehandicapt kind en het verblijf in een jeugdinstelling voor kinderen met ernstige gedragsproblemen.
Eigen kosten
Sinds 2015 moeten alle gemeenten zelf de jeugdzorg betalen, op basis van een rijksvergoeding. Het eerste jaar werden de gemeenten die een tekort hadden geholpen door de andere gemeenten. Maar dit jaar al hebben de Zeeuwse gemeenten het onderlinge solidariteitsprincipe losgelaten. Elke gemeente moet nu de eigen kosten dragen, omdat ze op die manier de uitgaven beheersbaar kunnen houden. Voor sommige gemeenten met dure jeugdinstellingen, zoals Middelburg, levert dat de komende jaren extra kosten op.