Nieuw rietmoeras aan de grens bij Retranchement

Een jong bos van wilgen en berken aan de Belgische kant van de grens bij Retranchement wordt binnenkort gekapt. Het bosje van een halve hectare moet wijken voor de aanleg van een rietmoeras.

Bruine kiekendief (foto: Gemeente Knokke-Heist )

Volgens de gemeente Knokke-Heist is het nu de beste tijd om te rooien zodat in het voorjaar met het graafwerk kan worden begonnen.

Aanleg van nieuwe natuur

Uiteindelijk moet langs de Retranchementstraat een waardevol gebied ontstaan waar roofvogels als de bruine kiekendief zich net als andere dieren en planten zich thuis zullen voelen.

Het moeras langs de Retranchementstraat is onderdeel van de aanleg van nieuwe natuur in de buurt van natuurgebied 't Zwin.

Deel dit artikel:

Reageren