Milieuclubs: Zeeuwse Lagune juridisch niet mogelijk

Milieuclubs: Zeeuwse Lagune juridisch niet mogelijk
Milieuclubs: Zeeuwse Lagune juridisch niet mogelijk © oz
Zeeuwse Lagune volgens milieu-organisaties
Zeeuwse Lagune volgens milieu-organisaties © oz

Bescherming

OOST-SOUBURG - Volgens de milieuorganisaties is de Provinciale Verordening Ruimte onlangs aangepast. Er is tekst toegevoegd over de bescherming van de Zeeuwse landschapswaarden. Dit betekent dat nieuwe bestemmingen die de landschappelijke kwaliteiten van de Veerse Dam significant aantasten niet zijn toegestaan.

Artist impression

Volgens de samenwerkende organisaties blijkt dat de aantasting significant is uit de plannen die aan de gemeenteraad van Noord-Beveland zijn voorgelegd en die donderdag 8 december opnieuw op de raadsagenda staan. Om een goed beeld te vormen van de situatie die dreigt te ontstaan heeft Bescherm de Kust een ‘artist impression’ van het plan laten maken.

Brief

Hierop is te zien hoe wandelaars, fietsers en automobilisten op de Veerse Dam het toekomstige landschap volgens Bescherm de Kust zouden gaan beleven. Donderdag hebben de natuurorganisaties schriftelijk de raadsleden en het college van B&W van Noord-Beveland over deze juridische blokkade geïnformeerd.