Boeren hebben slecht jaar achter de rug

OOST-SOUBURG - De opbrengst in de landbouw nam vorig jaar toe, maar door de slechte prijzen werd er weinig verdiend.
Helft minder inkomen Het inkomen van een boerengezin daalde met soms meer dan vijftig procent in vergelijking met voorgaande jaren. Dit was vooral zo in de glastuinbouw, melkveehouderij en varkensbedrijven.