Verplicht verhuizen door komst nieuwe sluis Terneuzen

Verplicht verhuizen door komst nieuwe sluis Terneuzen
Verplicht verhuizen door komst nieuwe sluis Terneuzen © OZ
Artists impression Nieuwe Sluis Terneuzen
Artists impression Nieuwe Sluis Terneuzen © OZ
TERNEUZEN - Akkoord
Verschillende bewoners en bedrijven op het terrein hebben al een akkoord bereikt met de overheid over de hoogte van een uitkoopsom. Partijen die nog niet akkoord zijn, kunnen in januari tijdens een bijeenkomst  hun standpunten toelichten met betrekking tot de schadeloosstelling. Vervolgens zullen deskundigen samen met de rechter-commissaris de te onteigenen bezittingen gaan bekijken. In januari wordt een volgende stap gezet in de onteigeningsprocedure. Later volgt er een uitspraak over de hoogte van de uitkoopsom.
Nederland en Vlaanderen
Het sluizencomplex bij Terneuzen maakt deel uit van een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De bouw van de nieuwe zeesluis is een gezamenlijk project van Nederland en Vlaanderen. De plannen zijn inmiddels uitgewerkt en de zoektocht naar de aannemer is gestart. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de nieuwe sluis varen. Het project kost meer dan 900 miljoen euro.