Een nieuw jaar, nieuwe regels

Een nieuw jaar, nieuwe regels
Een nieuw jaar, nieuwe regels © OZ
© omroep zeeland
OOST-SOUBURG - Snelle e-bikes
Snelle e-bikes worden vanaf dit jaar gezien als bromfietsen. Dat betekent dat ze een gele kentekenplaat krijgen, een bromfietsrijbewijs verplicht is en een helm. De snelle e-bikes mogen maximaal 45 kilometer per uur op de rijbaan, dertig kilometer per uur op het bromfietspad binnen de bebouwde kom en veertig kilometer per uur op het bromfietspad buiten de bebouwde kom. De snelle e-bike onderscheidt zich van de gewone elektrische fiets, omdat die laatste maar 25 kilometer per uur kan.
Veertien nieuwe verkeersborden
Er komen veertien nieuwe verkeersborden bij. Het gaat onder meer om borden bij passeerstroken voor landbouwvoertuigen. Eigenlijk zouden de borden al op 1 januari 2015 worden ingevoerd, maar dit tot twee keer toe uitgesteld door een bord over milieuzones waar discussie over was.
Motorrijtuigenbelasting omlaag
De motorrijtuigenbelasting voor personenvoertuigen gaat met gemiddeld twee procent omlaag. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere belasting op de meest vervuilende dieselauto’s. 
Rechter in de rechtbank (archief)
Rechter in de rechtbank (archief) © OZ
Digitaal procederen
De rechtbank gaat digitaal. Dat betekent dat we steeds minder vaak enorme dikke dossiers zullen zien. In eerste instantie gaan zaken bij de civiele rechter en de bestuursrechter digitaal, later zal ook het papierwerk bij strafzaken steeds minder worden. Het doel hiervan is om minder tijd aan administratie te besteden en de procedure transparanter te maken voor burgers.
Pensioen
De AOW-leeftijd gaat ook in 2017 weer een beetje omhoog. De pensioengerechtigde leeftijd gaat in bij 65 jaar en negen maanden. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stapje voor stapje omhoog. In 2022 mag je met 67 jaar en drie maanden met pensioen.
Geweld in combi met alcohol en drugs
De politie mag gaan testen of geweldplegers alcohol of drugs hebben gebruikt. De nieuwe wet gaat op 1 januari in in een aantal gebieden. De politie test daar dan alleen op het gebruik van alcohol. Vanaf juli 2017 gaat de politie landelijk testen op het gebruik van zowel alcohol als drugs. Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen.
© omroep zeeland
OV-kaart onder de 18 jaar
Ook mbo-studenten onder de 18 jaar krijgen recht op een ov-jaarkaart. Voor minderjarige mbo'ers die een voltijds opleiding volgen, is de kaart onderdeel van de prestatiebeurs. In Zeeland profiteren ruim 1.700 leerlingen van de nieuwe regeling.