Relatief veel fietsdoden in Zeeland

Relatief veel fietsdoden in Zeeland
Relatief veel fietsdoden in Zeeland © OZ
Fietsers (achief)
Fietsers (achief) © OZ

Top drie

OOST-SOUBURG - Met 34 fietsdoden in de periode 2011 tot en met 2015 staat Zeeland in de top drie van provincies met het minste aantal fietsongelukken met dodelijke afloop. Alleen in Groningen en Flevoland waren minder fietsdoden te betreuren, daar waren het er in die periode 27 en 16. De meeste dodelijke slachtoffers, 167 waren te betreuren in Brabant.

Absolute aantallen

Wanneer gekeken wordt naar absolute aantallen lijkt het in Zeeland goed te gaan. Maar er werd in diezelfde periode volgens het CBS relatief weinig gefietst in Zeeland. Dus per gemiddeld aantal gefietste kilometers waren er in Zeeland juist veel fietsdoden in die periode, namelijk twintig.

Hoogst

Alleen in Limburg is het aantal fietsdoden per gefietste kilometer het hoogst: 22. Zeeland zit daar met twintig net onder en daarna volgt Drenthe, met bijna 18 fietsdoden per gefietste kilometer. In Zuid-Holland is dat getal het laagst, met iets meer dan tien fietsdoden per gefietste kilometer.

Botsing

De meeste fietsers kwamen om door een botsing met een rijdend voertuig. In de rest van de gevallen was er sprake van een val van de fiets of botsing met een stilstaand voorwerp.

75-plussers

Vooral 75-plussers overleven een val of botsing niet, volgens het CBS. Van alle fietsdoden in de periode 2011 van tot en met 2015 valt 40 procent in die leeftijdcategorie, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag het minste fietst. 

Aantal verkeersdoden gehalveerd

In de periode 1996 tot en met 2015 is het aantal fietsers dat verongelukt ongeveer gelijk gebleven. Dat terwijl het het totale aantal verkeersdoden in diezelfde periode vrijwel is gehalveerd.

'Vaker voorrang'

Op straat in Poortvliet herkennen veel mensen het beeld dat fietsen in Zeeland gevaarlijk is. "Wat mij betreft mogen er meer gescheiden fietspaden komen, zegt één voorbijganger. Een vrouw vindt dat het in Brabant beter geregeld is: "Daar krijg je als fietser vaker voorrang." En weer een andere voorbijganger hekelt vooral onduidelijkheid bij rotondes in Zeeland: "Heb ik nu wel of geen voorrang?"
ITEM stemming fietsers