Rekenkamer kraakt samenwerking Walcherse gemeenten (video)

Rekenkamer kraakt samenwerking Walcherse gemeenten (video)
Rekenkamer kraakt samenwerking Walcherse gemeenten (video) © Omroep Zeeland
© OZ
OOST-SOUBURG - Onduidelijkheid troef
De drie Walcherse gemeenten werken samen op het gebied van de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Gezamenlijk regelen zij de zorg en begeleiding van kinderen, ouderen, gehandicapten en arbeidsgehandicapten. De rekenkamer schrijft in haar rapport
dat het gezamenlijke beleid zo onduidelijk is, dat moeilijk te bepalen is of het beleid wel goed wordt uitgevoerd. 
Raadsleden in Middelburg, al geschrokken door de problemen bij Porthos, die vorige week naar buiten kwamen, zijn verbijsterd dat nu de hele samenwerking tussen de drie gemeenten moeizaam blijkt te lopen. 
Rekenkamer rapport porthos online 1
Wel samen verder gaan?
Door het ontbreken van duidelijke afspraken, kunnen raadsleden het beleid van de gemeenten onvoldoende controleren. Gemeenteraadsleden zouden de keuze moeten maken of het verstandig is om als drie gemeenten verder samen op te trekken, of dat het beter is om per gemeente een eigen beleid te voeren. Het rapport beveelt aan, deze fundamentele discussie te voeren.
Raadsleden zijn kritisch over het beleid van de wethouder. "Het zal een pittig oordeel zijn, dat ligt voor de hand", zegt fractievoorzitter Piet Kraan van de Lokale Partij Middelburg, "Als men het niet geweten heeft, hoort men niet op die plek te zitten, als men het wel geweten heeft: waarom zijn wij raadsleden niet geïnformeerd?"
Piet Kraan, Lokale Partij Middelburg:
ITEM Rekenkamer over Porthos en Orionis
Wethouder Szarafinski van Middelburg wil niet reageren en verwijst naar de wederhoor in het rapport. Wethouder Maas van Veere verwijst naar de Middelburgse wethouder. Wethouder Vader van Vlissingen wil pas reageren als begin januari de Vlissingse versie van het rapport verschijnt. Ook raadsleden uit Vlissingen willen dan pas reageren.