Landbouwers kunnen 'goud' uit de grond halen (video)

Landbouwers kunnen 'goud' uit de grond halen (video)
Landbouwers kunnen 'goud' uit de grond halen (video) © OZ
Zoetwater opslag quote De Reu 1
MIDDELBURG - Geen zoete rivier
Op dit moment loopt fase twee van een serie proeven. Hierna wil de provincie samen met het Rijk en het waterschap optrekken om nog meer onderzoek te laten doen, zegt gedeputeerde Ben de Reu. Dat is nodig omdat Zeeland geen eigen zoetwatervoorziening heeft, zoals een rivier waaruit water kan worden opgepompt wanneer er moet worden beregend in een periode van droogte. 

Bakken uit de hemel 


De laatste jaren wisselden lange perioden van droogte af met tijden dat het water met bakken uit de hemel kwam, soms zo erg dat het moest worden weggepompt. Het is juist de truc om dat regenwater op te vangen en te bewaren voor de momenten waarop je het nodig hebt, zegt onderzoeker Koen Zuurbier van bureau KWR. Dat wordt geprobeerd met de Freshmaker, een apparaat dat in Ovezande bij een fruitteler staat.

Buizen met gaatjes

Op zeven en veertien meter diep liggen buizen met gaatjes. Het opgevangen regenwater wordt daarin gepompt en uiteindelijk ontstaat in de grond een buffer met zoet water, dat gebruikt kan worden in tijden van droogte. De resultaten zijn hoopgevend, zegt hij. Al zul je dit soort wateropslag niet overal in Zeeland kunnen toepassen.
Quote Zuurbier

Ontzilten

Een ander probleem is de verzilting. De bodem is vrij zout. In de proeven wordt bekeken of het zoute water dat steeds verder omhoog komt, ontzilt kan worden. Behalve in Ovezande worden er proeven gedaan in Kerkwerve en Serooskerke op Walcheren. Ook waterschap Scheldestromen gaat zich meer richten op het verwerven van zoet water, want Zeeland is een provincie met veel akkerbouw en fruitteelt.