Zeeland loopt achteraan met innovatie

Zeeland loopt achteraan met innovatie
Zeeland loopt achteraan met innovatie © Arie Verpoorte
© OZ

Concurrentiepositie

OOST-SOUBURG - Dat blijkt uit het rapport over de ontwikkeling van de regionale economieën dat vandaag door het CBS is gepubliceerd. De conclusies zijn gebaseerd op een enquête onder het bedrijfsleven in 2014.  Volgens de opstellers van het rapport is innovatie noodzakelijk voor het verhogen van de arbeidsproductiviteit en de concurrentiepositie van regio's. In Zeeland werken op iedere 1.000 inwoners slechts 1,8 mensen aan de ontwikkelingen van nieuwe producten of technieken. In Zuid-Holland 5,4 mensen en in Noord-Brabant (de innovatiefste van Nederland) zelfs 8,0.

Investeringen

Er zijn in Zeeland 235 bedrijven die aan research & development doen. Die staken in 2014 in totaal 72 miljoen euro in ontwikkeling. Dat is weliswaar het laagste bedrag van Nederland, maar omdat Drenthe een stuk groter is dan Zeeland en maar 85 miljoen investeerde, doet men het in die provincie verhoudingsgewijs nog slechter. Ook als het gaat om geld steken in nieuwe dingen lopen de Brabanders voorop in ons land: 2,4 miljard, vooral in de regio rond Eindhoven.
Oorzaak
De oorzaak van de geringe innovatiedrang van de Zeeuwen moet gezocht worden in het type economie van de Zeeuwen. In de industrie wordt het meeste geïnnoveerd en op de tweede plaats komt de dienstensector. Die twee sectoren samen vormen in Zeeland slechts 39 procent van het bedrijfsleven. En: met name Zeeuwse bedrijven in de dienstensectoren innoveren weinig, zeggen de onderzoekers.
Chemische industrie
Ouderwets of niet, de economie van Midden- en Noord-Zeeland is in 2015 toch iets sneller gegroeid, namelijk met 2,4 procent, dan het Nederlandse gemiddelde van 2 procent. Het CBS heeft voor die berekening het bbp (bruto binnenlands product) van iedere regio gebruikt. In Zeeuws-Vlaanderen blijft die groei sterk achter, niet meer dan 0,9 procent. Maar in de noordelijke provincies zijn er regio's die het nog slechter doen, waar de economie zelfs met enkele procenten is krompen. Volgens het CBS wordt groei van de Zeeuwse economie afgeremd door de krimp in de chemische industrie.