Middelburg: extra banen bij Porthos

Middelburg: extra banen bij Porthos
Middelburg: extra banen bij Porthos © OZ
Porthos-pand
Porthos-pand © Omroep Zeeland
MIDDELBURG - Onvoldoende personeel
Volgens een onderzoek van BMC Advies  heeft Porthos op dit moment onvoldoende personeel om het werk naar behoren uit te voeren. Er was rekening gehouden met met het verwerken van 12.000 meldingen per jaar, maar dat blijken er nu 30.000 per jaar te zijn. Volgens het voorstel van het college van B&W van Middelburg zijn er daarom bijna 18 extra fulltime banen nodig bij Porthos om de meldingen naar behoren te verwerken. De formatie bij Porthos is op dit moment bijna 46 fulltime banen.

Extra budget
Voor de tijdelijke formatie uitbreiding van 18 fte is een extra budget nodig van iets meer dan één miljoen euro. Op te brengen door de Walcherse gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Middelburg moet hier een bedrag van € 470.000 aan bijdragen. Dit geld wordt gebruikt om 1 jaar extra personeel aan te trekken. Volgens het voorstel van het college van B&W van Middelburg 'loopt op dit moment de uitvoering van de wettelijke taken voor de inwoners gevaar als er geen uitbreiding van de formatie plaatsvindt'. Een motie van het CDA, dat het extra personeel twee jaar wilde laten blijven haalde het niet.
ITEM raad Middelburg Porthos

Gebrekkige samenwerking

De rekenkamer van Middelburg en Vlissingen liet eerder al in een kritisch rapport weten dat samenwerking tussen de Walcherse gemeenten gebrekkig is. Het gaat daarbij om zorgloket Porthos en werkvoorziening Orionis. Gemaakte afspraken zijn volgens het rapport zo onduidelijk dat er voortdurend discussies over ontstaan. 
Verbijsterd
De drie Walcherse gemeenten werken samen op het gebied van de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Gezamenlijk regelen zij de zorg en begeleiding van kinderen, ouderen, gehandicapten en arbeidsgehandicapten. De rekenkamer schrijft in haar rapport dat het gezamenlijke beleid zo onduidelijk is, dat moeilijk te bepalen is of het wel goed wordt uitgevoerd. Raadsleden in Middelburg waren verbijsterd dat de hele samenwerking tussen de drie gemeenten moeizaam blijkt te lopen.  
Twee jaar
Het CDA heeft via een amendement geprobeerd om niet een, maar twee jaar extra personeel aan te trekken voor Porthos. Dat voorstel van het CDA haalde het niet. De gemeente Veere en Vlissingen, die samen met Middelburg verantwoordelijk zijn voor Porthos, willen ook dat er twee jaar extra personeel komt. Daarvoor trekt Veere bijna 145.000 euro extra per jaar uit. De gemeenteraad van Vlissingen praat donderdagavond over het voorstel om voor 2017 ruim 431.000 euro en voor 2018 bijna 380.000 euro extra daarvoor te reserveren.