Op weg naar minder zelfmoorden in Zeeland (video)

Op weg naar minder zelfmoorden in Zeeland (video)
Op weg naar minder zelfmoorden in Zeeland (video) © Omroep Zeeland
© Omroep Zeeland

Trainen op signalen

OOST-SOUBURG - In onze provincie plegen gemiddeld 45 mensen per jaar zelfmoord. Zo'n vijftien daarvan zijn in beeld bij de geestelijke gezondheidszorg, zegt geneesheer-directeur Gerco Blok van Emergis. "Dat betekent dat twee derde van die wanhopige mensen niet de hulp krijgt die ze nodig hebben. Een leraar of schuldhulpverlener heeft mogelijk wel contact met deze risicogroep. Daarom gaan we dit soort mensen trainen in signalen die op suïcide kunnen wijzen."
Doorbreken taboe
Supranet (Suïcide Preventie Actienetwerk) bestaat naast het trainen van mensen, uit een publiekscampagne die het taboe moet doorbreken. "Er wordt vaak gedacht dat depressieve mensen op verkeerde ideeën worden gebracht door er over te praten", zegt Blok. "Het omgekeerde blijkt waar te zijn. Juist praten maakt de kans op suïcide kleiner."
Suicide project b

Zeeuws-Vlaanderen

Het aantal zelfdodingen in Zeeland is relatief hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Dat extra hoge cijfer komt voor rekening van Zeeuws-Vlaanderen, waar meer inwoners dan gemiddeld zich van het leven beroven. Het preventieproject richt zich daarom in eerste instantie op Zeeuws-Vlaanderen. 

Zeeuwse zelfmoorden

Buitenlands succes

Supranet is een initiatief van 113Online. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt het project. In onder meer Canada en Duitsland werden met deze aanpak 32 procent minder suïcidepogingen en suïcides bereikt. De verwachting is dat ook in Zeeland het aantal zelfmoorden op termijn afneemt.
Suicide project c