Zeeland groeit nog dankzij buitenlanders

Zeeland groeit nog dankzij buitenlanders
Zeeland groeit nog dankzij buitenlanders © OZ
© Omroep Zeeland

Statushouders

OOST-SOUBURG - De laatste jaren werden de prognoses voor Zeeland steeds somberder; we zouden een periode van bevolkingskrimp krijgen omdat er te weinig kinderen worden geboren. Alleen de gemeenten Terneuzen (min 65), Veere (min 56) en Noord-Beveland (min 27) blijken in 2016 daadwerkelijk te zijn gekrompen. De rest van  de provincie groeide juist en dat is vooral te danken aan statushouders die een woning hebben gekregen, met name in Middelburg. Maar ook Goes, Borsele en Tholen zijn met tientallen mensen gegroeid.

Belgen

Hulst kreeg er in 2016 per saldo twintig mensen bij. Er overleden daar weliswaar meer mensen dan er werden geboren en er vertrokken ook veel mensen, maar dat werd allemaal goed gemaakt door de vestiging van 407 buitenlanders in één jaar, van wie 277 Belgen. Ook het inwonertal van Sluis is door een vestigingsoverschot toegenomen. 

Spijtoptanten

Toch is het niet zeker, is het commentaar van demograaf Dick van der Wouw van het ZB PLanbureau in Middelburg, dat de Belgen echt véél gewicht in de Zeeuwse schaal leggen. Want vermoedelijk zijn er onder hen ook ieder jaar spijtoptanten, die weer terugkeren naar Vlaanderen.

Grafiek

In onderstaande grafiek de ontwikkeling in 2016 van de dertien gemeenten in Zeeland. Het gaat om voorlopige opgaven per 30 december door de gemeenten zelf. Maar de cijfers van één jaar geleden, ter vergelijking, zijn de officiële aantallen die het CBS hanteert. Die wijken soms iets af van de gemeentelijke tellingen.  Het groeicijfer is als promillage gegeven.

Grafiek bevolkingscijfers

Sterfteoverschot

De lichte groei van Zeeland is opmerkelijk omdat er al enkele jaren rekening mee wordt gehouden dat de provincie zal krimpen. Sins 2011 bijvoorbeeld hebben we te maken met een sterfte-overschot: er gaan jaarlijks meer mensen dood dan dat er kinderen worden geboren. De reden daarvan is een gebrek aan jonge gezinnen en dat wordt op zijn beurt veroorzaakt door het tekort aan vrouwen in de leeftijd tussen twintig en dertig jaar: die gaan buiten de provincie studeren, vaker dan mannen van dezelfde leeftijd.
© Omroep Zeeland
ITEM Steeds meer Zeeuwen

Nieuwe ontwikkelingen

Toch groeit Zeeland tegen de verwachting in. "In de prognoses hadden we méér rekening moeten houden met de komst van statushouders: de meeste Zeeuwse gemeenten liggen redelijk op schema bij het huisvesten van deze mensen", zegt Van der Wouw, die destijds betrokken was bij het opstellen van de prognoses.

Zachte winters

Een andere verklaring voor de bevolkingsgroei is het ouder worden van de Zeeuwen, wat wil zeggen dat mensen een nòg hogere leeftijd halen dan eerst gedacht werd. "En dan komt misschien toch de klimaatverandering in beeld", zegt Van der Wouw, "we hebben de laatste tijd veel zachte winters gehad. Dan overlijden minder hoogbejaarden dan tijdens strenge winters. Als mensen langer leven, blijven de bevolkingscijfers ook beter op peil."