'Zeeland moet extra armoedegeld beter besteden'

Extra geld dat Zeeuwse gemeenten van het Rijk krijgen om armoede in gezinnen te bestrijden kan beter worden besteed. Dat is de kritiek die politici hebben op de manier waarop gemeenten omgaan met het zogeheten Klijnsma-geld. Zeeland kreeg dit jaar in totaal 1,5 miljoen euro extra voor armoedebestrijding.

De Zeeuwse gemeenten gebruiken het geld uit Den Haag vooral om bestaande projecten op te plussen, niet zozeer om nieuwe initiatieven op te starten. Zo worden Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en de Voedselbank door meerdere gemeenten genoemd als bestemming voor het Klijnsma-geld.

Onderzoek

Dat blijkt uit eigen onderzoek van Omroep Zeeland. Alle dertien Zeeuwse gemeenten is gevraagd hoe zij het extra armoedegeld in 2017 hebben besteed. Alle dertien antwoordden.

Wat hebben Zeeuwse gemeenten in 2017 gekregen aan extra armoedegeld?

Toekenning Klijnsma-geld aan Zeeuwse gemeenten in euro, 2017. Bron: circulaire Rijksoverheid
Vlissingen242.000
Middelburg238.000
Terneuzen236.000
Goes138.000
Schouwen-Duiveland121.000
Tholen93.000
Reimerswaal80.000
Sluis78.000
Hulst76.000
Borsele68.000
Veere62.000
Kapelle35.000
Noord-Beveland28.000

Lang niet alle gemeenten maken het geld voor armoedebestrijding op. Terneuzen bijvoorbeeld houdt geld over en dat geldt ook voor kleinere gemeenten als Borsele en Hulst. Dat is niet de bedoeling, want al het geld moet ten goede komen aan arme gezinnen. In Vlissingen gaat al het extra geld makkelijk op.

Overschrijding kosten

Vlissingen heeft de meeste arme gezinnen en ontving dit jaar het meeste geld: 242.000 euro. Daarvan ging 30.150 euro naar het Jeugdcultuurfonds en 4.400 euro voor de uitgave van magazine Dina schrijft. Het grootste deel is gebruikt om de overschrijding op de kosten binnen het bestaande armoedebeleid op te vangen.

Vlissingen is de armste gemeente van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat met het Klijnsma-geld goederen worden gekocht voor kinderen zoals fietsen, laptops voor school en dat er zwemlessen van worden betaald. Dat gaat in Zeeland opvallend goed. Alle gemeenten hebben projecten waarbij 'in natura' wordt gedeeld.

Meer vrijheid en beter letten op signalen

Maar er is ook kritiek. Volgens de ChristenUnie in Middelburg en het CDA in Terneuzen kunnen gemeenten veel actiever op zoek naar armoede in gezinnen. Ze zouden beter moeten samenwerken met scholen, kerken en sportclubs die de kinderen kennen en veel eerder signalen van armoede moeten opvangen.

Ook vindt het CDA in Terneuzen dat gemeenten meer vrijheid zouden moeten krijgen bij de keuze van de organisaties met wie wordt samengewerkt. Nu bepaalt Den Haag nog welke organisaties voor het Klijnsma-geld in aanmerking komen.

Lees ook:

Reageren