Middengebied: geen gemiddeld gebied

Middengebied: geen gemiddeld gebied
Middengebied: geen gemiddeld gebied © OZ
Overzicht Middengebied
Overzicht Middengebied © OZ

Vergelijking

VLISSINGEN - Het Middengebied is groot. Het gaat niet alleen om de na-oorlogse stadsuitbreiding met betrekkelijk goedkope huizen, maar ook de groene wijk Vredehof-Noord met duurdere huizen en het bedrijventerrein Baskensburg. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Met behulp van Statline.nl (CBS), Zeelandscan.nl (GGD en ZB-Planbureau) heeft Omroep Zeeland de belangrijkste kenmerken van de wijk vergeleken met de rest van Vlissingen en ook Zeeland.

Afwijkend

In veel opzichten wijkt het Middengebied af van de rest van Vlissingen. De wijk telt negentien procent niet-Westerse allochtonen, het gebied ten zuiden ervan (waaronder de binnenstad van Vlissingen) negen procent en de andere Vlissingse wijken acht procent. Nederland als geheel 12,4 procent. 

Allochtonen in het middengebied

Allochtoon
De grootste groep 'mensen met een migratie-achtergrond' zoals het CBS dat tegenwoordig noemt, wordt gevormd door de Marokkanen (zes procent van de wijk) en de Turken (drie procent van de wijk). De cijfers betreffende 2014. Iedereen die zelf geboren is in het buitenland of minstens één ouder heeft die geboren is in het buitenland wordt door het CBS in deze cijfers meegeteld.
Bijstand
Het middengebied heeft van heel Vlissingen het hoogste aandeel mensen in de bijstand: 6,7 procent van de bevolking. Ook het hoogste aandeel WW'ers 3,3 procent van de bevolking. 
Sociaal minimum
Een consequentie van de vele uitkeringen in de wijk is dat er ook (verhoudingsgewijs) de meeste huishoudens zijn die op of onder het sociale minimum moeten leven: vijftien procent.

Grafiek inkomen

Sociale huur

De meeste bewoners van het Middengebied huren hun huis, vooral in de sociale huursector. Met 59 procent scoort het Middengebied het hoogst van Vlissingen. Op de tweede plaats komt de binnenstad. In de wijk Lammerenburg wordt het minste gehuurd: 27 procent van de huizen.
Middengebied Vlissingen
Middengebied Vlissingen © OZ
Nieuwe huizen
Er is in het Middengebied in de loop der jaren veel aan stadsvernieuwing gedaan. Dat maakt dat de wijk in vergelijking met de rest van Vlissingen de meeste 'jonge' huizen telt. Slechts 82 procent van de huizen is van vóór het jaar 2000. De andere hebben allemaal meer huizen die ouder zijn dan zeventien jaar. Met de wijk Paauwenburg-Westduin aan kop: daar zijn alle huizen nog van voor 2000.
Gezondheid
Vlissingers zijn gemiddeld minder gezond dan ander Zeeuwen en van alle Vlissingers zijn de inwoners van het Middengebied het ongezondst. Het aandeel diabetes-, depressie- en longziekten per 1.000 inwoners is hier het hoogst. Ook het aantal mensen dat twee of meer chronische aandoeningen heeft per 1.000 inwoners is beduidend hoger dan het Vlissingse of het Zeeuwse gemiddelde. 

Grafiek: gezondheid

Religie

Met ruim dertig procent is het Middengebied ook de Vlissingse wijk waar men de meeste religie heeft. Tegenover andere Zeeuwse kernen, zoals in de gemeente Reimerswaal of op Tholen is dat een klein percentage, maar voor Vlissingse begrippen is het hoog, want het gemiddelde in de stad is 28 procent.

Eetgedrag kinderen

Uit onderzoek van de GGD in 2013 onder 4- tot 13-jarigen bleek dat het eetgedrag van veel kinderen in het Middengebied ongezond is. Vaker dan in de rest van Zeeland wordt het ontbijt overgeslagen. Bijna zeventien procent van de kinderen in het Middengebied gaat zonder ontbijt naar school of buiten spelen, tegenover 8,5 procent in Zeeland als geheel. Tegelijkertijd hebben méér kinderen in deze wijk dan elders een beetje overgewicht of zelfs ernstig overgewicht.

Grafiek: eetgedrag kinderen

Veiligheid

In het Middengebied zijn meer problemen met de veiligheid dan elders. Als het gaat om inbraken en pogingen daartoe gaat de wijk zelfs aan kop. De afgelopen drie jaar scoorde deze wijk (omgerekend naar het aantal inwoners) het hoogste van Vlissingen en dus ook veel hoger dan het Zeeuwse gemiddelde, blijkt uit cijfers van de politie. Uit de Zeelandscan blijkt dat het onveiligheidsgevoel van de mensen in deze wijk betrekkelijk hoog is, maar niet zo hoog als in Oost-Souburg.

Grafiek: veiligheid