ROAT: ons treft geen blaam in nieuwjaarsrellen (video)

ROAT: ons treft geen blaam in nieuwjaarsrellen (video)
ROAT: ons treft geen blaam in nieuwjaarsrellen (video) © OZ
Middengebied politiek

Incident

VLISSINGEN - "Dit soort rellen kun je vooraf niet zien aankomen", zegt Anzola. "Het gebeurt spontaan, zoals ook in Vlissingen tijden oud en nieuw." Hij spreekt dus van een incident en vindt het heel vervelend dat er nu volgens hem een vertekend beeld ontstaat over Stichting ROAT.

Vuurwerkbrillen

De jongerenwerkers van ROAT zijn volgens Anzola juist vaak in het Middengebied te vinden. Ze hebben bijvoorbeeld in december voorlichting gegeven over de regels rondom vuurwerk en hoe je dat op de meest veilige manier kan doen. Ook hebben ze vuurwerkbrillen uitgedeeld aan jongeren.
Politieke partijen
Anzola vindt het heel vreemd dat een aantal politieke partijen in Vlissingen opeens twijfels hebben over de professionaliteit en de werkwijze van onze Stichting. "Vorige week heb ik tijdens een raadsvergadering alle vragen die er waren over onze rol naar alle eerlijkheid beantwoord. Want, onze Stichting heeft niets te verbergen en wil zo transparant mogelijk zijn." Anzola heeft overigens totaal geen moeite met kritiek, maar die moet wel gebaseerd zijn op feiten.
Middengebied Vlissingen
Middengebied Vlissingen © OZ
Toekomst
Ondanks dat Anzola de rellen betreurt vindt hij dat er nu moet worden gekeken naar de toekomst. "We zijn elke dag in de wijk te vinden en gaan in gesprek met jongeren. Ook gaan we praten met degenen die betrokken waren bij de ongeregeldheden wanneer bekend is wie het zijn. Het is vooral belangrijk dat de rust weer terugkeert."
Jeugdhonk
Ook is de Stichting in een afrondende fase wat betreft een 'jeugdhonk' in het Middengebied, waar jongeren terecht kunnen. En waar er verder met de jongeren gewerkt kan worden aan een positieve sfeer in de wijk 
© OZ

ROAT

Het kenmerk van Stichting ROAT is, dat ze 'outreachend' werken. Dit houdt onder meer in, dat ze veel op straat te vinden zijn om zo in contact te komen met jongeren en met buurtbewoners. Via het straathoekwerk is er contact met de jongeren en andere bewoners uit de wijken. Er zijn per wijk ook contacten met enkele bewoners, die bij overlast rechtstreeks contact kunnen opnemen met de straathoekwerkers.
Doel
Het doel van ROAT richt zich vooral op het voorkomen van overlast door jongeren in de wijk en om risicojongeren in kaart te brengen. Maar daarnaast verstrekken ze ook informatie ook informatie over bijvoorbeeld de regels rondom vuurwerk en hoe je dat op de meest veilige manier kan doen.