Buurt in Vlissings Middengebied eist vuurwerkverbod

Buurt in Vlissings Middengebied eist vuurwerkverbod
Buurt in Vlissings Middengebied eist vuurwerkverbod © OZ
Middengebied bewoners

Niet meer toestaan

VLISSINGEN - De verontruste bewoners van alle 15 woningen bij de hoek Tooroplaan-Jozef Israëlslaan hebben een brief gestuurd aan zowel burgemeester en wethouders als aan de gemeenteraad. Daarin wordt dringend gevraagd: "Niet meer toe te staan dat in de bebouwde kom tijdens de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken, en niet meer te gedogen dat vuren worden gestookt of andere bedreigende en gevaarlijke activiteiten worden ontplooid."

Geen bescherming

Het belangrijkste argument voor de bewoners is dat gebleken is dat de overheid geen redelijke mate van bescherming en veiligheid kan waarborgen.

Niet alleen Bloemenlaan

Verder maken de omwonenden zich zorgen dat alle aandacht tot nu toe op de Bloemenlaan lijkt te zijn gericht. Ze zijn bang dat ongeregeldheden makkelijk kunnen worden verplaatst naar andere delen van het Middengebied.
Middengebied
Middengebied © Carina Dumais