Zeeland op slot voor dronevliegers (video)

Zeeland op slot voor dronevliegers (video)
Zeeland op slot voor dronevliegers (video) © flickr.com Don McCullough
droneverbod 3

Flora en fauna

OOST-SOUBURG - Het was al niet toegestaan om boven woonwijken, mensenmenigten, (spoor)wegen en industrie- en havengebieden te vliegen met een drone. Natuurgebieden buiten de bebouwde kom waren daardoor favoriet. Maar ook daar is paal en perk aan gesteld. Sinds half november mag je boven de zogenaamde Natura 2000-gebieden in Zeeland met een drone niet meer lager vliegen dan driehonderd meter. 

Recreatief en beroepsmatig

Het gaat dan onder meer om de Grevelingen, de Oosterschelde, de Westerschelde en het Veerse Meer. Doel van de nieuwe wet is rust voor flora en fauna. Het silhouet van een drone kan dieren in de war brengen, omdat ze denken dat het een roofvogel is. Volgens de Provincie Zeeland is het wel mogelijk om ontheffing te vragen. De provincie toetst de aanvraag dan aan de Wet Natuurbescherming. 
Drone
Drone © OZ

Pleziervaart

De nieuwe wetgeving heeft kwaad bloed gezet bij brancheorganisaties die totaal verrast werden. Betrokkenen vinden het vreemd dat drones worden geweerd in gebieden waar je wel met een motorbootje mag rondvaren. 

Tijdelijk vliegverbod

Volgens Wiebe de Jager van Dronewatch, een nieuwswebsite voor droneliefhebbers zijn er ook andere oplossingen. "Mensen snappen heus wel dat je niet in het broedseizoen met een drone boven vogels moet gaat hangen. Je kunt ook een tijdelijk vliegverbod instellen voor een bepaald gebied."
Bezwaren
Kenners vragen zich af of het droneverbod boven alle Zeeuwse Natura 2000-gebieden standhoudt. Bij het Ministerie van Economische Zaken zijn 168 bezwaren ingediend tegen de nieuwe wet. Die worden de komende weken behandeld.