Het gaat heel slecht met leefgebieden van planten en dieren

Het gaat heel slecht met leefgebieden van planten en dieren
Het gaat heel slecht met leefgebieden van planten en dieren © OZ
Leefgebieden
Leefgebieden © OZ

Het gaat slecht

OOST-SOUBURG - De zogenoemde Rode Lijst is tot stand gekomen na een internationale studie waaraan 300 experts drie jaar hebben gewerkt. Hun conclusie is dat het over het algemeen gesproken slecht gaat met habitats, leefgebieden voor planten en dieren. Belangrijke bedreigingen zijn onder meer intensieve landbouw, verstedelijking en milieuvervuiling. 

Lichtpuntje

In Nederland zijn er vooral zorgen om getijderivieren (Westerschelde, Eems), maar ook om rietmoerassen, hoogvenen en zandverstuivingen. Duinen vormen volgens de onderzoekers een lichtpuntje. Daarmee gaat het wel goed in Nederland, maar niet in de rest van Europa

Op de rode lijst

Rode Lijsten zijn al eerder opgesteld voor vogels, amfibiën, mossen, bijen, dagvlinders, reptielen en paddestoelen. Plaatsing op zo'n lijst betekent doorgaans dat er maatregelen volgen om bedreigde soorten te beschermen.

Deze week

De rapporten van de groep experts worden deze week gepubliceerd.