Oosterscheldekering niet gesloten, zorgen nog niet voorbij (video)

Oosterscheldekering niet gesloten, zorgen nog niet voorbij (video)
Oosterscheldekering niet gesloten, zorgen nog niet voorbij (video) © Omroep Zeeland
Beslisteam RWS

Gevaar

NEELTJE JANS - Met het besluit van Rijkswaterstaat om de kering niet te sluiten, is het gevaar nog niet geweken. Hoewel de verwachting is dat het waterpeil onder de 3 meter boven NAP blijft vannacht, houdt Rijkswaterstaat er rekening mee dat de kering vannacht rond 03.00 uur alsnog gesloten moet worden. 

Wind

De wind is een belangrijke factor om de kering wel of niet dicht te doen, zegt Erik van der Weege van Rijkswaterstaat: "Als de wind een klein beetje draait, kan het een heel andere wending krijgen", daarmee doelt hij op de waterstuwing die wordt veroorzaakt door de wind. Bij een noord-oostenwind is dat meer dan bij een wind uit bijvoorbeeld oostelijke richting. 
Luister hieronder het gesprek terug met Rijkswaterstaat: 
© Omroep Zeeland
Rijkswaterstaat 1210
Overige maatregelen
Niet alleen bij de Oosterscheldekering worden er extra maatregelen genomen, ook op andere plaatsen zijn de gevolgen van de hoge waterstand in combinatie met de harde wind merkbaar. Zo zijn de Parallelweg op de Brouwersdam en de Panoramaweg bij Breskens gesloten. De eerste is gesloten tot morgenochtend 06.00 uur, de Panoramaweg alleen tijdens hoogwater; vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur en vannacht van 23.00 uur tot 06.00 uur morgenochtend.
© Omroep Zeeland

Onder water

Als gevolg van het hoge water zijn de coupures in Vlissingen bij de Kazematten en het Fiets Voetveer gesloten. De havenkades in Breskens en in de buitenhaven van Terneuzen staan gedeeltelijk onder water. 
Sluizen
Om voldoende water af te kunnen voeren van het Kanaal Gent-Terneuzen zijn alle sluizen in Terneuzen gestremd voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat meldt dat de sluizen van 18.30 uur tot 22:30 uur water zullen spuien. De Middensluis is langer gestremd, tot 01.15 uur vannacht.