Zowel de PvdA als de SP wil een tolvrije tunnel

Zowel de PvdA als de SP wil een tolvrije tunnel
Zowel de PvdA als de SP wil een tolvrije tunnel © OZ
Tolplein Westerscheldetunnel
Tolplein Westerscheldetunnel © OZ
Vermue over tolvrije tunnel

Verkiezingsprogramma

Het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is nu onderdeel van het verkiezingsprogramma's van beide partijen. "Dat betekent dat onze Tweede Kamerfractie zich sterk moet gaan maken voor een tolvrije tunnel", zegt het Zeeuwse PvdA-Kamerlid Joyce Vermue. "Er is nu dus geen discussie meer over ons standpunt in deze kwestie."

— PvdA Zeeland (@PvdAZeeland)
">
Trots
Ook Ger van Unen van de SP is blij met deze uitkomst. "Ik prijs me gelukkig dat vrijwel alle voorstellen uit de Zeeuwse afdelingen zijn overgenomen, waaronder ook het aanscherpen van passages over te nemen maatregelen voor krimpregio's en sociaal-economisch beleid. Maar ik ben vooral trots dat het ons is gelukt onze strijd voor een tolvrije tunnel in het programma te krijgen."

Geen belemmering
Volgens Vermue is een tolvrije tunnel haalbaar. Ze wil dat er nu overleg komt met de provincie Zeeland, de eigenaar van de Westerscheldetunnel. "Ons plan is heel realistisch, we moeten gaan praten met de provincie. Een tolvrije tunnel is nu een van de idealen waar we naar toe willen werken. De tol mag geen belemmering meer zijn voor mensen die door de Westerscheldetunnel willen reizen." 

Vlog van Joyce Vermue