'Beleggers richten serviceflat in Middelburg te gronde' (video)

'Beleggers richten serviceflat in Middelburg te gronde' (video)
'Beleggers richten serviceflat in Middelburg te gronde' (video) © oz
Onrust Middelburcht introfilmpje
MIDDELBURG - 'Intimidatie, chaos en anarchie'
Van oudsher bood de Middelburcht als serviceflat ondersteuning aan ouderen die min of meer zelfstandig wilden wonen, maar verschillende appartementen zijn inmiddels opgekocht door particulieren. De bejaarde inwoners van de flat, die er doorgaans al jaren wonen, voelen zich 'onprettig' bij de situatie. Het bestuur van de flat spreekt zelfs van 'intimidatie, chaos en anarchie'.
Service
Inmiddels behoort een aantal services, zoals maaltijden en inpandige medische hulp, niet meer tot het pakket. Toch wordt van de eigenaren verwacht dat driehonderd tot vierhonderd euro per maand aan de de vereniging van eigenaren wordt betaald. Een gedeelte van dat geld gaat naar het onderhoud van de flat, een gedeelte gaat op aan stookkosten en een gedeelte aan de service die er nog wel is. Die service en de administratie wordt gedaan door het bedrijf Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting (SDS).
Bestolen
De nieuwe eigenaren willen verandering en vooral openheid van zaken. Via de Vereniging van Eigenaren (VvE) proberen zij volledige inzage te krijgen in de boekhouding en meer invloed bij de besluiten van het bestuur. Daarnaast willen zij de noodzaak en de hoogte van de dienstverleningsbijdrage opnieuw tegen het licht houden. John van Toorn, een van die nieuwe eigenaren, is bang dat de oudere bewoners bestolen worden door de VvE
Onrust Middelburcht van Toorn

Oneens

Lia van Dijk, voorzitter van de VvE, is het daar niet mee eens. Volgens Van Dijk hebben de nieuwe bewoners alles gezien wat de wet zegt wat een kascommissie moet inzien voor 2015. "Maar dan is het niet zo dat je ook de stukken krijgt voor 2009", zegt de voorzitter. 

Grote woorden

Maar niet alleen de nieuwe eigenaren gebruiken grote woorden. Sommige nieuwe eigenaren werden in november 2016 in een persbericht weggezet als 'Beleggers die de Serviceflat Middelburcht in Middelburg ten gronde richten', door een stichting in Eindhoven met de naam: Toekomstgericht Wonen voor Ouderen. Met name makelaar Bert Dingemanse en ondernemer Annemieke Blansjaar krijgen in het persbericht onder uit de zak.

Intimidatie

Volgens de stichting zou er sprake zijn van intimidatie, chaos en anarchie en de beleggers zouden door wanbetaling de Middelburcht ten gronde richten. Het persbericht werd huis-aan-huis bezorgd in de flat, maar ook de buren van Annemieke Blansjaar kregen het bericht in de bus.
'Niet serieus genomen'
Annemieke Blansjaar legt die beschuldigingen naast zich neer. Ze zegt dat ze openheid van zaken wil qua financiën en dat de zaken anders moeten via democratische beslissingen van alle eigenaren. Ze zegt tijdens vergaderingen niet serieus genomen te worden door het bestuur.
Geweigerd
Het bestuur is inmiddels herkozen zonder dat iedere eigenaar van de appartementen daar een stem in heeft gehad. Blansjaar's aanmelding en andere aanmeldingen voor lidmaatschap van de Vereniging van Diensten (VvD), die verantwoordelijk is voor de dienstverlening in de flat werden geweigerd.
Onrust Middelburcht blansjaar over kiezen bestuur

Motivatie

Bestuursvoorzitter Lia van Dijk erkent dat er onrust is onder de bewoners van de Middelburcht. Maar ze vindt niet dat het bestuur dingen achterhoudt: 'We laten alles zien dat wettelijk is toegestaan'. Dat de aanmelding van Blansjaar en Dingemanse voor lidmaatschap van de VvD door het bestuur is geweigerd motiveert ze met het argument dat de twee zich niet in het belang hebben opgesteld voor de Middelburcht.
Verantwoord
Van Dijk snapt dat een dergelijke houding van het bestuur de situatie niet verder helpt. Ze zegt voorzitter voor alle eigenaren te willen zijn en is er van overtuigd dat SDS het geld van de eigenaars verantwoord uitgeeft. Beide partijen geven aan een oplossing te willen zoeken en het belang van de oudere bewoners voor ogen te hebben. Maar met vele rechtszaken achter de rug en nog enkele die volgen, valt het te betwijfelen of ze er op korte termijn uitkomen.