'Hier komt geen viskweek, we baggeren alleen' (video)

'Hier komt geen viskweek, we baggeren alleen' (video)
'Hier komt geen viskweek, we baggeren alleen' (video) © OZ
Baggeren Schenge

Brak water over de akker

WOLPHAARTSDIJK - De kreek is in de loop der jaren minder diep geworden en kan steeds minder water bergen. En bij westenwind wil het brakke water nog wel eens opstuwen richting de akkers. En zilt is niet goed voor landbouwgrond. 
© OZ
Minder overlast, minder kosten
Naast de kreek heeft het waterschap een groot aantal vierkante putten gegraven. Die doen erg denken aan bassins waarin vis- of schelpdierkweek wordt toegepast, of wel aquacultuur. Maar nee, hier wordt de opgediepte bagger in gestort. De grond kan daar indrogen en later worden hergebruikt om akkers op te hogen. Als daar dan een laag met zogenoemde teeltgrond overheen gaat, kan de boer daar over een tijdje weer iets op verbouwen. 

Eind maart klaar

Waterschap Scheldestromen past deze techniek vaker toe: er is minder transport over de weg nodig. Dat geeft minder overlast, maar ook minder kosten. Het project kost 2,5 miljoen euro en moet eind maart klaar zijn.