Boer uit Aardenburg wil ruimte voor kippen

Boer uit Aardenburg wil ruimte voor kippen
Boer uit Aardenburg wil ruimte voor kippen © OZ
© Thomas Vlerick / Flickr

Onbeperkt groeien

MIDDELBURG - Boer Bert De Bruyckere heeft nu 115.000 kippen op zijn boerderij in Aardenburg. De dieren leven in drie stallen die samen een oppervlakte van 5000 vierkante meter hebben. Het gaat om reguliere kippen die na 42 dagen geslacht worden en tijdens hun leven onbeperkt mogen groeien. De dieren leven met zijn tweeëntwintigen op een vierkante meter.

Beter leven

Hij is kortgeleden benaderd door een slagerij die zogenoemde één-ster-kippen verkoopt. Die slagerij wil de kippen van hem kopen, als de dieren gaan voldoen aan de voorwaarden van de één-ster-kip. Dat is een keurmerk dat is vastgesteld door de Dierenbescherming en moet zorgen voor een beter leven voor de kippen.

Eén-ster-kip

Ze mogen pas na 55 dagen geslacht worden, leven met zijn twaalven op een vierkante meter, mogen maximaal met 45 gram per dag groeien, en moeten een overdekte uitloopplaats hebben met buitenlucht. En juist dat is een probleem voor De Bruyckere. De provincie heeft vastgesteld dat er per bedrijf maximaal 5000 vierkante meter aan stallen mag staan voor veehouderij.

Dringend beroep

De stallen van De Bruyckere nemen nu al 5000 vierkante meter in beslag. En om te voldoen aan de voorwaarden van het keurmerk, moet hij een uitloopplaats voor de kippen bouwen. Maar volgens de huidige regels mag dat niet. Hij deed vrijdag een dringend beroep op de statencommissie Ruimte om de regels aan te passen.

Regels

Een grote meerderheid van Provinciale Staten wil graag aan de wensen van de boer tegemoet komen. Statenlid Joan Van Burg van de SGP verwoordde het als volgt: "De overheid stelt regels op om ongewenste dingen te voorkomen. Regels zijn er niet om gewenste ontwikkelingen tegen te houden. Niemand kan tegen verduurzaming van pluimveehouderij zijn."

Dierenwelzijn

Ook CDA en ChristenUnie drongen nadrukkelijk aan op een snelle oplossing voor de boer uit Aardenburg. Die gaf aan dat hij op korte termijn duidelijkheid moet hebben, omdat deze kans anders mogelijk aan zijn neus voorbijgaat. Opvallend genoeg waren de partijen die dierenwelzijn het hoogst in het vaandel hebben staan het meest kritisch. De SP en GroenLinks waarschuwden voor precedentwerking en benadrukten dat het leven voor kippen die met zijn twaalven op een vierkante meter leven nog steeds niet als diervriendelijk bestempeld kan worden.
Toezegging
Verantwoordelijk provinciebestuurder Carla Schönknecht heeft toegezegd op een positieve manier te gaan kijken naar de mogelijkheden om de bestaande regels te veranderen. Ze beloofde om binnen een maand duidelijkheid te geven over de mogelijkheden of onmogelijkheden om aan het verzoek van De Bruyckere tegemoet komen. 
Boer uit Aardenburg wil ruimte voor kippen