Aanbesteding van bouw marinierskazerne uitgesteld

© Omroep Zeeland
MIDDELBURG - Tekort
Volgens Schönknecht komt de vertraging door een tekort op de begroting van het rijk voor de bouw van de kazerne. Dat probleem is opgelost. "Binnen een paar maanden kan er nu een aannemer worden aangewezen", verwacht Schönknecht. 
ITEM marinierskazerne
Opening
Of de vertraging bij het uitkiezen van een aannemer ook gevolgen heeft voor de opening van de kazerne, is volgens de dagelijks provinciebestuurster nog niet duidelijk. "Dat weten we pas als de aannemer aan de slag gaat."
Uitgesteld
De opening van de marinierskazerne is al verschillende keren uitgesteld. Zo was er onder meer discussie, wie moest opdraaien voor het opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op het toekomstig bouwterrein.

Tweede helft van 2021

Ging een eerste planning nog uit van een opening in Vlissingen in 2017; later werd dit 2019; en Schönknecht rekent nu op een oplevering eind 2020 of begin 2021. Het Rijksvastgoedbedrijf houdt rekening met een voltooiing van de kazerne in de tweede helft van 2021.