Tweede Kamer zoekt naar compensatie voor Zeeland

Provinciehuis - archieffoto
Provinciehuis - archieffoto © OZ

Nieuw model

DEN HAAG - SGP en CDA grepen de invoering van een nieuw model voor het provinciefonds aan, om te pleiten voor een compensatie voor Zeeland. Het model, een gezamenlijk plan van de provincies, is bedoeld om het verdelen van het geld over de twaalf provincies eenvoudiger en eerlijker te maken. Het model wordt over drie jaar ingevoerd. 

Tien miljoen

Met het wegvallen van het dividend van energiebedrijf Delta mist Zeeland jaarlijks tien miljoen euro. Desondanks kreeg Zeeland niet meer geld uit het provinciefonds. In het debat vroegen SGP en CDA de minister om het gesprek met de provincies (via het Interprovinciaal Overleg) over deze Zeeuwse situatie aan te gaan.
ITEM debat provinciefonds

— Jo-Annes de Bat (@JoAnnesdeBat)
">
Unaniem plan
Plasterk heeft weinig oren naar zo'n gesprek en liet in de Tweede Kamer weten dat een gesprek over een nieuwe herverdeling geen recht zou doen aan het gezamenlijke plan dat er nu juist ligt. Hij verwees daarbij naar de brief van vorig jaar waarbij alle provincies zich unaniem achter het nieuwe model hadden geschaard.
Motie
Toen in het debat bleek dat de minister zelfs geen toezegging wilde doen om het gesprek aan te gaan, was dat voor Elbert Dijkgraaf van de SGP reden voor de motie, gesteund door de CDA, om Plasterk hier alsnog toe op te roepen.