'Ik vind het heel erg wat ze de ouderen aandoen' (video)

'Ik vind het heel erg wat ze de ouderen aandoen' (video)
'Ik vind het heel erg wat ze de ouderen aandoen' (video) © oz
© oz

Beu

MIDDELBURG - Mevrouw Adriaanse komt uit de tijd dat er in de flat volledige service werd verleend. In die tijd was er ieder moment van de dag ondersteuning, maaltijden en medische bijstand. Maar na 2009 werd die dienstverlening sterk teruggebracht. Voor servicebijdragen van 300 tot 400 euro per maand is er drie dagen per week een manager in het gebouw, een onderhoudsman, maar geen etensvoorziening. 

Tevreden

Toch is mevrouw Adriaanse tevreden met hoe er met haar bijdrage wordt omgegaan. Nieuwkomers twijfelen daar aan en willen inzage in de boeken. De manier waarop de kritiek van de nieuwe bewoners wordt geuit maakt haar kwaad. "Ik vind het prima dat ze hier komen wonen, maar ze moeten zich wel gedragen!", vindt mevrouw Adriaanse. Volgens haar zijn veel van de oudere bewoners het conflict beu. Ze willen met rust gelaten worden.
Scheldkannonades
Mevrouw Adriaanse heeft enigszins begrip voor de bewoners die aanpassing van de servicebijdrage willen. Wat haar vooral stoort is de schreeuwerige wijze waarop er gediscussieerd wordt. Een aantal vergaderingen van de VvE is inmiddels uitgemond in scheldkanonnades en zelfs bijna in fysiek geweld. "Ik vind het heel erg wat ze de ouderen aandoen", zegt mevrouw Adriaanse.
Onrust Middelburcht mevr adriaanse

Eén oplossing mogelijk

Volgens de bewoonster van de serviceflat is er maar één oplossing mogelijk. "Dat ze eens moeten ophouden met zeuren voor hun eigen belang. Dat ze eens moeten denken aan andere mensen die hier wonen", zegt mevrouw Adriaanse. 

In slaap vallen

Het kost de ouderen volgens haar moeite om te wennen aan het feit dat ook beleggers en jongeren een rol spelen in de Middelburcht. Ze vindt dat de veranderingen die daarmee gepaard gaan op rustige en fatsoenlijke wijze moeten gebeuren. "En niet proberen dat in de vergadering te doen waarbij veertig procent van de ouderen in slaap valt", besluit mevrouw Adriaanse.
Rechter
Volgens John van Toorn, een van de nieuwe eigenaren in de Middelburcht, lopen de emoties zo hoog op omdat er gelogen wordt, mensen monddood gemaakt worden en er niet geluisterd wordt. Hij hoopt dat er door overleg tijdens vergaderingen een oplossing wordt gevonden voor de kwestie, maar hij vreest dat het uitdraait op een gang naar de rechter.