Voorlopig geen proef met basisinkomen Terneuzen (video)

Raad bijstandsuitkeringen Terneuzen

Scherpe kritiek

TERNEUZEN - Het ministerie  had namelijk scherpe kritiek op de plannen van de gemeente. Een inkomen verstrekken zonder verplichtingen, is volgens het ministerie strijdig met de Participatiewet. Volgens die wet moet er altijd iets tegenover de uitkering staan, namelijk de intentie om een baan te vinden.

Zonder verplichtingen

In de proef zouden twintig bijstandgerechtigden hun uitkering inruilen tegen een basisinkomen van 993 euro per maand. Dat geld zouden ze krijgen zonder verplichtingen. Zo hebben ze geen sollicitatieplicht en hoeven ze bij eventuele extra inkomsten geen geld in te leveren, zoals bij de huidige bijstand wel het geval is.

Op eigen houtje

Het dagelijks gemeentebestuur wilde deze proef in eerste instantie eerst op eigen houtje opzetten, zonder steun van het ministerie. Maar tijdens de raadsvergadering bleek dat een meerderheid in de Terneuzense gemeenteraad dat niet ziet zitten.
Gemeenteraad Terneuzen bespreekt plannen voor een basisinkomen
Gemeenteraad Terneuzen bespreekt plannen voor een basisinkomen © OZ
ITEM Basisinkomen CDA DEZE

Breder plan

Een breder plan, waarvan het basisinkomen een onderdeel vormt, is donderdagavond wel aangenomen, maar vooralsnog dus zónder dat basisinkomen. Het gaat om het plan 'Gezond in de stad Terneuzen', dat moet leiden tot een gezondere leefstijl van minima.

Scherpe discussie

Na een scherpe discussie, die onder meer zorgde voor verdeeldheid binnen de fracties van het CDA en TOP/Gemeentebelangen, werd donderdagavond door beide partijen een amendement ingediend om het voorstel voor de proef voorlopig te parkeren. Nu moet de verantwoordelijk wethouder Cees Liefting eerst gaan overleggen met het ministerie over hoe de proef kan worden ingevuld.

Criteria

De raadsleden waren onder meer bezorgd over de criteria waaraan de uitkeringsgerechtigden moeten voldoen. Daarnaast vonden verschillende partijen dat de wethouder teveel haast had. "Heeft het wel zin om dit voor de verkiezingen nog allemaal te doen?", vroeg een raadslid zich af. 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - archief
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - archief © Wikipedia

​Gesprekken

Lieftink heeft al gesprekken gevoerd over de proef met de staatssecretaris en volgens de Terneuzense wethouder ziet het ministerie mogelijkheden om het experiment uit te voeren binnen de kaders van de Participatiewet. Pas nadat hij samen met de staatssecretaris een oplossing heeft gevonden, is de raad bereid om verder te praten.
Telefoontje
Liefting houdt hoop dat 'zijn' basisinkomen er toch nog komt: "Ik verwacht morgen een telefoontje vanuit Den Haag en dan hoop ik dat we hier zo snel mogelijk kunnen verder praten." ​
​Wereldnieuws​​
​De afgelopen dagen werd zijn plan wereldnieuws. De wethouder is verrast door alle aandacht die zijn experiment krijgt. "We hebben een steen in een vijver gegooid en die heeft voor heel veel rimpelingen gezorgd. Zelfs tot in Shanghai. Het is een flinke steen geweest."

'Dit is dé manier'

Lieftink blijft erbij dat een basisinkomen de beste manier is om langdurige werklozen weer aan het werk te helpen. "We zoeken naar gereedschap om de groep mensen die vast zitten, zie het als ons 'granieten bestand', te helpen. En ik geloof dat dit dé manier is."​