Merendeel oud-medewerkers Philip Morris heeft baan

Merendeel oud-medewerkers Philip Morris heeft baan
Merendeel oud-medewerkers Philip Morris heeft baan © OZ
Fabrieken Philip Morris in Bergen op Zoom
Fabrieken Philip Morris in Bergen op Zoom © Omroep Zeeland

300 Zeeuwen

THOLEN - Toen de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom de werkzaamheden naar het buitenland verplaatste, verloren ook zo'n 300 Zeeuwen hun baan. "Voor Zeeland, met name Tholen en de Bevelanden, was de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom een klap", zegt ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

'Binnen jaar'

Daarom werd in 2014 een mobiliteitscentrum opgericht om de Zeeuwen zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. Volgens een woordvoerder van het centrum zou binnen een jaar 80 procent van de oud-medewerkers weer een nieuwe baan hebben. Maar een jaar later zochten honderd van de 300 Zeeuwen nog steeds naar een baan. Inmiddels is het beoogde percentage, met enige vertraging, alsnog bereikt.

'Blij met samenwerking'

De Bat is blij met de samenwerking met de West-Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Het doel was om, ook in Zeeland, nieuwe banen te creëren, zodat de de mensen die werkeloos werden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. "Grotendeels is dat gelukt, helaas nog niet voor iedereen."
Philip Morris in Bergen op Zoom
Philip Morris in Bergen op Zoom © oz

Zware jaren

De Zeeuwse economie heeft zware jaren achter de rug. Grote industriële bedrijven reorganiseerden of sloten hun deuren tijdens de economische crisis. Veel mensen in de regio verloren daardoor hun baan. Alleen al bij sigarettenfabrikant Philip Morris vielen in totaal 1169 ontslagen. 

Actieplan

Rijk, provincies en gemeenten stelden daarom een actieplan op om de economie structureel te versterken door vernieuwing in de industrie te stimuleren en nieuwe bedrijven te verleiden zich in de regio te vestigen. Zij begeleidden bovendien samen met het UWV en het bedrijfsleven honderden mensen naar een nieuwe baan.

Rapport Balkenende

Volgens de gedeputeerde zet het dagelijks provinciebestuur nog steeds in op het versterken van de Zeeuwse economie via de aanbevelingen uit het rapport Balkenende. "De samenwerking met Brabant krijgt ook daarin een plek", aldus De Bat.